Talouskasvu siivittää vaalikausitavoitteiden saavuttamista

Valtiontalouden tarkastusviraston arvion mukaan julkisyhteisöjen rahoitusasemaa koskevat vaalikausitavoitteet lähes saavutetaan vahvan talouskasvun myötä. VTV on julkaissut finanssipolitiikan valvonnan arvion julkisen talouden hoidosta.

Julkisen talouden rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevat tavoitteet saavutetaan vuonna 2019. Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, josta on poistettu kohentuneen taloustilanteen vaikutus rahoitusasemaan, on VTV:n laskelmien mukaan –0,7 % vuonna 2019, kun keskipitkän aikavälin tavoite on –0,5 %. Laskelmat perustuvat valtiovarainministeriön talousennusteeseen. Rakenteellisen jäämän ei odoteta kohentuvan merkittävästi vaalikauden eli vuosien 2015–2019 aikana. Parantunut taloustilanne onkin vaikuttanut tavoitteiden saavuttamiseen enemmän kuin finanssipolitiikan toimet.

”VTV:n ennakoivan arvion mukaan Suomi noudattaa vuonna 2018 EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän ja korjaavan osion sääntöjä. Vaikka rakenteellinen jäämä heikkenee, kehitys ei jää merkittävästi jälkeen vaaditusta muutoksesta, kun huomioidaan komission myöntämät joustotekijät. Nykytietojen valossa Suomi noudattaa sääntöjä myös vuonna 2019”, VTV:n finanssipolitiikan tarkastuspäällikkö Matti Okko kertoo.

Hallituksen talousarvioesitys ja alustava talousarviosuunnitelma perustuvat valtiovarainministeriön laatimaan suhdanne-ennusteeseen ja arvioon keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvusta.

”VM ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan 3 % vuonna 2018, mikä on korkeampi luku kuin VTV:n seuraamien Suomen talouden ennustajien BKT-ennusteiden mediaani. Toisaalta taas ministeriön ennuste BKT:n kasvulle vuonna 2019 on mediaaniennustetta varovaisempi. Valtiovarainministeriön ennustetta ei voi kuitenkaan sanoa epärealistiseksi”, VTV:n vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen sanoo.

VTV:n finanssipolitiikan valvonnan arviossa tarkastellaan ennakoivasti, miten hallitus on saavuttanut tavoitteensa ja noudattanut finanssipolitiikan sääntöjä vuosina 2018–2019. Arviossa on huomioitu hallituksen alustava talousarviosuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2019. Arvion perustana on käytetty valtiovarainministeriön riippumatonta talousennustetta ja muita talousennusteita. Julkaisuun sisältyy myös VTV:n arvio valtiovarainministeriön talousennusteiden realistisuudesta.

VTV julkaisee aiheesta vielä joulukuussa 2018 laajemman finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportin. Tässä raportissa arvioidaan päättyvää vaalikautta hallituksen tavoitteiden sekä finanssipolitiikan sääntöjen noudattamisen ja mitoituksen näkökulmasta. Joulukuun raportissa tuodaan esiin myös sellaiset finanssipolitiikan valmistelua, tietopohjaa ja ohjausvälineiden toimivuutta koskevat havainnot, joilla on vaikutusta tulevaan vaalikauteen.

Kategoriat