Väestön ikääntyminen ja kustannusten nousu haastavat Euroopan terveydenhuoltojärjestelmiä

Terveydenhuollon järjestäminen tulee säilymään poliittisella agendalla sekä Euroopan unionissa että jäsenmaissa nyt ja tulevaisuudessa. Terveydenhuolto on myös tärkeä mutta monisyinen tarkastuskohde. Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea on julkaissut tarkastuskoosteen kansanterveydestä ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Kooste on saatavilla nyt myös suomeksi.

Tarkastuskooste sisältää ylimpien tarkastuselinten viimeaikaisia tarkastuksia. Tarkastukset käsittelevät esimerkiksi sairauksien ehkäisyä sekä terveyspalvelujen saatavuutta ja laatua. Lisäksi käsitellään muun muassa uusien teknologioiden ja sähköisen terveydenhuollon käyttöä sekä julkisen terveyspalvelujen rahoituksen kestävyyttä.

Maailman terveysjärjestö on määritellyt kansanterveystyön tietämykseksi siitä, miten yhteiskunnan toimien avulla ehkäistään tauteja, pidennetään elinikää ja edistetään terveyttä. Kansanterveys vaikuttaa ihmisten elämään päivittäin ympäri maailmaa. Viime vuosikymmeninä Euroopan unionin jäsenvaltioiden terveysjärjestelmiin ovat vaikuttaneet monenlaiset haasteet. Esimerkiksi menot ovat jatkuvasti kasvaneet ja väestö on ikääntynyt. Lisäksi potilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset liikkuvat yhä useammin jäsenvaltiosta toiseen.

Tämän vuoksi kansanterveys on jokaisen nykyaikaisen yhteiskunnan ja myös tulevien sukupolvien poliittisella agendalla. Euroopan unionissa kansanterveys on pääosin sen jäsenvaltioiden vastuulla. Edellä mainitusta syistä kansanterveys on Euroopan unionin laajuisesta näkökulmasta mutkikas ala tarkastettavaksi.

Tuore tarkastuskooste käsittää 23 jäsenvaltion ylimmän tarkastuselimen ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tekemät tarkastukset vuosilta 2014–2019. Tarkastusten yleisenä tavoitteena oli arvioida, olivatko eri toimintapolitiikat ja niihin perustuvat toimenpiteet hyvin suunniteltuja ja vaikuttavia. Valtiontalouden tarkastusvirasto Suomen ylimpänä tarkastuselimenä osallistui tähän koosteeseen tarkastuksella, jossa arvioitiin sosiaalimenojen kehitysarvioiden luotettavuutta.

Koosteen johdanto-osa käsittelee kansanterveyttä sekä Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden tehtäviä tällä politiikanalalla. Koosteessa esitetään myös tiivistelmä tarkastuselinten työstä ja luodaan katsaus Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten valikoituihin tarkastuksiin vuodesta 2014 alkaen. Tämä tarkastuskooste on jo toinen yhteyskomitean julkaisu.

Tarkastuskoosteiden tarkoituksena on toimia tiedonlähteenä kaikille aiheesta kiinnostuneille, ja ne ovat saatavilla kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä. Koosteiden avulla tarkastustoiminnan tuloksia tahdotaan tuoda paremmin yleiseen tietoon.

Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea on itsenäinen, riippumaton ja epäpoliittinen elin, jossa kokoontuvat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti ja EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat.

Tutustu tarkastuskoosteeseen tästä.

Kategoriat