Valtion tason henkilöstösuunnittelua tulisi kehittää

Valtion nykyisestä henkilöstöstä ennakoidaan poistuvan yli puolet vuosikymmenen loppuun mennessä. Tehtävien hoitaminen ja palvelujen tuottaminen laadukkaasti edellyttää valtiolta lähivuosina hyvään henkilöstösuunnitteluun perustuvaa rekrytointia ja osaamisen kehittämistä.

VTV on selvittänyt valtion rekrytointeja ja osaamisen kehittämistä kahdessa tarkastuksessa, joista toinen keskittyi valtion ohjaukseen ja toinen selvitti asiaa virastojen käytäntöjen näkökulmasta.

Tarkastusten mukaan sekä koko valtion että virastojen osaamisen kehittämisen tavoitteet ovat olleet yleistasoisia. Henkilöstötarpeista ei muodostu luotettavaa kokonaiskuvaa, kun osaamistarpeita ei virastoissa ennakoida eikä poistuvaa osaamista huomioida suunnittelussa riittävästi.

Virastojen henkilöstösuunnittelussa olisi henkilöstömäärään, henkilöstön poistuman sekä korvaavien rekrytointien lisäksi ennakoitava systemaattisesti tarvittavaa osaamista, joka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtiovarainministeriön tulisi tukea virastojen henkilöstösuunnittelua kehittämällä virastojen tulosohjauksessa huomioon otettavia HR-tavoitteita sekä osaamistarpeiden ennakointia edistäviä toimintamalleja. Myös liikkuvuuden hyödyntämiseen osaamisen kehittämisen menetelmänä olisi valtiotasolla syytä kiinnittää enemmän huomiota.

Tarkastusten perusteella VTV suosittaa valtion henkilöstövoimavarojen johtamisesta vastaavalle valtiovarainministeriölle myös pitkäaikaisempaa henkilöstösuunnittelua erityisesti niissä tehtävissä, joihin valtio kouluttaa itse työvoiman.

Kategoriat