Vilkasta kokemuksien ja ajatuksien vaihtoa EUROSAI Emerging Issues -työpajassa

Valtiontalouden tarkastusvirasto järjesti Turkin tilintarkastustuomioistuimen avulla EUROSAI Emerging Issues -työpajan Istanbulissa. VTV on EUROSAIn hallintoneuvoston jäsen ja vastuussa Emerging Issues and Forward Thinking -portfoliosta. Työpaja käsitteli ajankohtaisia ilmiöitä, ennakointia sekä sitä, miten ylimmät ulkoiset tarkastusviranomaiset voivat vastata tulevaisuuden tarpeisiin.

VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari toivotti työpajan osallistujat tervetulleiksi.

Monet EUROSAIn jäsenmaat kohtaavat seuraavan vuosikymmenen aikana samoja sisäisiä ja ulkoisia haasteita. Esitysten ja keskustelujen pääteemoja olivat tekoäly, kyberturvallisuus sekä tarkastusvirastojen strateginen suunnittelu. Aiheista keskusteltiin vilkkaasti sekä tarkastustyön että -viranomaisten näkökulmasta. Toistuvia aiheita olivat, miten uutta teknologiaa voisi hyödyntää tarkastustyössä sekä se, miten vahvistaa oikeanlaisen osaamisen ja johtamisen taitoja, jotka tukisivat kehitystä.

Suunnittelupäällikkö Jenni Leppälahti esitti VTV:n järjestämän Emerging Issues -verkkodialogin tuloksia. Dialogin vastaukset osoittivat, että monet tarkastusviranomaiset kohtaavat samoja haasteita tulevaisuudessa.

Sisäisten toimintatapojen kehittämisen lisäksi monet jäsenmaat kohtaavat samoja yhteiskunnallisia ilmiöitä, joihin tarkastusviranomaisten on kyettävä reagoimaan joko tarkastuksien tai tiedonjakamisen kautta. Näitä ilmiötä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen sekä politiikan polarisoituminen. Monet osallistujista kokivat, että tarkastusviranomaisten on pyrittävä tukemaan hallintoa näihin haasteisiin vastaamisessa. Haasteiden tunnistaminen vaatii tarkastusvirastoilta syvää ymmärrystä yhteiskunnan ajankohtaisista tapahtumista sekä kykyä reagoida ja toimia nopeasti.

Työpaja oli onnistunut alku VTV:n Emerging Issues -portfoliokaudelle. Sen lisäksi, että nykyisiä ja tulevia haasteita jäsenneltiin, osallistujat jakoivat avoimesti ajatuksiaan ja kokemuksiaan siitä, miten he ovat organisaatioissaan kohdanneet erilaisia ajankohtaisia haasteita. Kokemuksien vaihtaminen on kullanarvoista VTV:n kaltaisille organisaatioille, joilla ei välttämättä ole monia kansallisia vertailukohteita.

Kategoriat