Viranomaisyhteistyön onnistumisen edellytys on hyvin määritelty tavoite

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on selvittänyt viranomaisyhteistyötä valtionhallinnossa, erityisesti sisäministeriön hallinnonalalla. Selvityksen perusteella onnistuneelle viranomaisyhteistyölle olennaista on selkeästi määritelty tavoite. Ongelmana selvityksessä nähtiin se, että yhteistyön vaatimia resursseja ja yhteistyön tuottamia hyötyjä ei tällä hetkellä yleisesti arvioida.

Niukkeneviin resursseihin sopeutuminen ja hallinnonalojen rajat ylittävien ongelmien ratkaisu edellyttävät toimivaa viranomaisyhteistyötä. Hallinnon siiloutunut rakenne ei edesauta viranomaisyhteistyön onnistumista. EU-asioiden kansallisen valmistelun yhteistyömallia voisi soveltaa hallinnonalat ylittävässä yhteistyössä.

Selvityksen perusteella turvallisuussektorin toimijoiden käytännön yhteistyö on toimivaa ja vakiintunutta. Joustavuutensa ja tehokkuutensa ansioista verkostomainen, epämuodollinen ja kevyt yhteistyö on muodostunut käytännöksi turvallisuussektorilla ja laajemminkin valtionhallinnossa.

Viranomaisyhteistyö on sisällöltään ja toimintatavoiltaan vaihtelevaa ja sen tuloksien mittaaminen on varsin hankalaa. Mittaaminen olisi kuitenkin tärkeää toiminnan hyötyjen arvioimiseksi. Yhteistyön kehittämistä ja seurantaa voisi edistää pilottihanke, jossa määrätyissä yhteistyöhankkeissa arvioitaisiin yhteistyön tavoitteen toteutukseen käytetyt resurssit ja hyödyt.

Selvityksessä kartoitettiin viranomaisyhteistyön onnistumista edesauttavia ja sitä haittaavia tekijöitä. Tavoitteenmäärittely, hyvä koordinointi ja luottamuksellinen ilmapiiri, jotka mahdollistavat avoimen tiedonvaihdon ovat tärkeitä onnistuneen yhteistyön edellytyksiä. Viranomaisyhteistyön onnistumista haittaavia tekijöitä puolestaan ovat epäselvät tavoitteet, valtionhallinnon siiloutuneisuus ja työn koordinoimattomuus.

Selvitys on ensimmäinen osa VTV:n ”Kansalaisturvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä” -tarkastusteemaa. Teemasta julkaistaan vuodenvaihteessa kolme tarkastusta, jotka koskevat poliisin liikennevalvontaa, viranomaisyhteistyötä turvallisuuspalveluissa harvaan asutuilla alueilla ja ensihoitopalvelun hoitoketjua.

Tutustu julkaisuun: Viranomaisyhteistyö – erityisesti sisäministeriön hallinnonalalla

 

Kategoriat