VTV antoi finanssipolitiikan valvonnan raportin erilliskertomuksena eduskunnalle

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaissut finanssipolitiikan valvonnan raportin, joka käsittää ennakollisen arvion hallituksen tavoitteiden saavuttamisesta ja finanssipolitiikan sääntöjen noudattamisesta vuosina 2017 ja 2018. Se sisältää myös arvion finanssipolitiikan mitoituksesta. Arvioissa on huomioitu alustava talousarviosuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2018, ja sen perustana on käytetty valtiovarainministeriön riippumatonta talousennustetta. Arvion pääkohdat tarkastusvirasto esitti 3.11.2017 julkaistussa finanssipolitiikan valvonnan muistiossa.

VTV arvioi, että julkisyhteisöjen rahoitusasema ei tule parantuneesta taloustilanteesta huolimatta kohentumaan hallituksen tavoitteiden mukaisesti kuluvalla vaalikaudella. Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, josta on poistettu suhdannetilanteen kohentumisen vaikutus rahoitusasemaan, heikkenee valtiovarainministeriön ennusteeseen perustuvien laskelmien mukaan vuosina 2017 ja 2018. Rakenteellinen jäämä on noin -1,3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2018, joten se on noin 0,8 prosenttiyksikön päässä sille asetetusta keskipitkän aikavälin tavoitteesta (MTO). Myös julkisen talouden nimellinen tasapaino jää sille asetetusta tavoitteesta. Tämä johtuu erityisesti valtiontalouden rahoitusaseman tavoiteltua hitaammasta vahvistumisesta.

Tarkastusvirasto arvioi, että vuoden 2017 lisätalousarviot noudattavat valtiontalouden kehyssääntöä. Vuoden 2018 talousarvioesityksessä sen sijaan poiketaan kehyssäännöstä Yleisradion rahoituksen osalta, mikä rapauttaa kehysjärjestelmän uskottavuutta. Ennakkoarvion perusteella Suomi noudattaa EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän ja korjaavan osion sääntöjä vuonna 2017. Komission myöntämät joustotekijät huomioiden Suomi noudattaa sääntöjä myös vuonna 2018, vaikka rakenteellisen jäämän muutos jää VTV:n arvion mukaan 0,2 prosenttiyksikköä vaaditusta muutoksesta.

K 20/2017 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017

Kategoriat