VTV tarkastaa lähivuosina erityisesti hallinnon uudistuksia sekä virastojen toimintaa ja ohjausta

VTV tarkastaa ja valvoo valtiontaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita. Niiden valinta perustuu toimintaympäristön seurantaan ja riskien analysointiin. Tarkastussuunnitelmaan on lisätty 15 uutta aihetta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on päivittänyt tarkastussuunnitelmansa lähivuosille. Tarkastustoiminta kohdistuu edelleen erityisesti julkisen toiminnan uudistuksiin ja muutoksiin sekä talouden kestävyyttä edistäviin ja valtion taloutta tasapainottaviin toimiin.

”Tarkastus- ja valvontatyöllä VTV tuottaa päätöksentekijöiden käyttöön olennaista ja oikea-aikaista tietoa, jossa korostuu valtiontalouden näkökulma”, pääjohtaja Sami Yläoutinen kuvaa. ”Tarkastamisessa tärkeää on sekä kontrollitehtävä että uudistumisen tukeminen.”

Julkisen talouden kestävyyteen liittyviä uusia tarkastusaiheita ovat junaraideinvestointien suunnittelu hankeyhtiöissä, niin sanottu kriisikuntamenettely, valtionyhtiön rooli Suomen kaivos- ja akkuklusterin kehittämisessä sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n toiminta asuntopolitiikan toimeenpanijana.

Tiedon tuotanto hallinnon kehittämiseksi korostuu kolmessa tarkastuksessa, jotka koskevat valtion tukien roolia metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, vesien- ja merenhoidossa sekä maataloudessa.

Hyvinvointiyhteiskunnan eri osa-alueita ja niiden yhteyksiä tarkastelevalla aihealueella käynnistyy kaksi hyvinvointialueiden valmisteluun liittyvää tarkastusta, joiden aiheina ovat pelastustoimen uudistus ja suorituskykyhanke sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät digitalisaatiohankkeet. Uusi aihe ovat myös eräät työllisyyttä edistävät toimenpiteet, joita on tarkoitus kehittää tai uudistaa hallituskauden aikana.

Muita tarkastusaiheita ovat muun muassa Suomi.fi-palvelut, valtionhallinnossa käytössä olevien tietojärjestelmien elinkaari ja riskit, virastojen toiminnan kohdentuminen sekä valtionhallinnon lähipiirisuhteiden raportointi.

Tarkastussuunnitelmassa kuvataan myös VTV:n tekemän tilintarkastuksen sisältöä ja kohdentumista.

Vuonna 2022 VTV valmistautuu myös uusiin tehtäviinsä: Hyvinvointialueiden tarkastustehtävää varten kootaan tietopohjaa ja tilannekuvaa hyvinvointialueiden rakenteista, taloudenhoidosta ja toiminnasta. Avoimuusrekisterin ylläpito- ja valvontatehtävässä tarvittavat tietojärjestelmäratkaisut selvitetään.

Tarkastussuunnitelma päivitetään vuosittain. Nyt suunnitelmaan lisättyjen aiheiden tarkempi suunnittelu alkaa vuonna 2022. Tarkastussuunnitelman yhteydessä julkaisemme listan, jossa on kuvaukset käynnissä olevista ja uusista tarkastusaiheista sekä niiden suunniteltu aikataulu. Keväällä 2022 valmistuvat tarkastukset on esitelty VTV.fi-verkkopalvelun tulevat julkaisut -osiossa.

Tutustu Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastussuunnitelmaan 2022–2026

Kategoriat