Vuokko Niiranen korosti jäähyväisluennollaan tarvetta purkaa hallinnon siiloja

Sosiaalihallintotieteen professori ja VTV:n tieteellisen neuvoston jäsen Vuokko Niiranen piti jäähyväisluentonsa 21.9. Kuopiossa. Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari oli juhlistamassa Niirasta, joka puhui juhlaseminaarissaan hallinnonalarajat ylittävän yhteistyön puolesta.

–­­­­Vuokko on toiminut hyvänä yhteyshenkilönä hallinnon ja tutkimuksen välillä. Hän on innostanut tutkijoita ja opiskelijoita Itä-Suomen yliopistossa hyödyntämään tarkastusviraston tarkastuskertomuksia osana tutkimustyötään, Yli-Viikari sanoo.

Niiranen painottaa erityisesti poikkitieteellisyyttä julkishallinnon muutoksen tukena. Jäähyväisluennollaan hän nosti esille tarpeen purkaa siiloja valtionhallinnossa ja painottaa monitieteellisyyttä politiikkavalmistelussa. Lisäksi Niiranen korosti yhteistyön ja vuoropuhelun tärkeyttä poliitikkojen, virkamiesten ja tutkijoiden kesken.

Yli-Viikari ja VTV:n tuloksellisuustarkastuspäällikkö Anna-Liisa Pasanen osallistuivat Niirasen juhlakirjan kirjoittamiseen artikkelilla Kestävän kehityksen johtaminen yli hallinnon rajojen.

Niirasen tieteelliseen erikoisalaan kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus, johtaminen ja päätöksenteko sekä valtio-kunta-suhde ja sen muutokset. Hän on VTV:n tieteellisen neuvoston jäsen. Lisäksi Niiranen oli VTV:n neuvottelukunnan jäsen vuosina 2008-2015.

Kategoriat