Yhteistyötä riskienhallinnassa tulisi lisätä

VTV ja Suomen Riskienhallintayhdistys ry (SRHY) järjestivät Kohti dynaamista riskienhallintaa -seminaarin 7.2. Pikkuparlamenttiin kokoontui lähes 70 riskienhallinnan asiantuntijaa sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

SRHY ry:n toiminnanjohtaja Lassi Väisänen kertoi seminaarissa, että näkee yksityisen ja julkisen sektorin riskienhallinnassa erojen lisäksi myös yhtäläisyyksiä.

”Samat megatrendit vaikuttavat kummallakin sektorilla. Meidän kannattaa jakaa esimerkiksi menetelmäosaamista ja jatkaa yhteistä keskustelua riskienhallinnasta”, Väisänen sanoi.

VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari totesi, että tarkastusala on suuressa muutoksessa.

”Jo tällä hetkellä tehdään työtä, jota ei ollut vielä 10-15 vuotta sitten. Meillä onkin suuri tarve osaamisen kehittämiselle.”

Tuntematon pitäisi tunnistaa

Yhden maan osalle sattuu neljännesvuosisadan aikana kaksi riskin laukeamista, kertoi valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Sami Yläoutinen. Näiden odottamattomien riskien laukeamisen kustannus on keskimäärin kuusi prosenttia BKT:sta. Siksi ns. normaaliolojen häiriötilanteisiin varautuminen on tärkeää.

”Vakavimmat uhat liittyvät siihen, mitä emme pysty edes tunnistamaan. Meidän pitäisi pyrkiä tekemään näistä tuntemattomista tunnettuja”, Yläoutinen sanoi.

VM tuottaa nykyisin vuosittaisen riskikatsauksen ja pyrkii tietojen parempaan läpinäkyvyyteen ja helppoon saatavuuteen.

”Suomessa julkisen talouden hallinta on pääosin hyvää. Meillä on toimiva kehysjärjestelmä, ja poliittinen sitoutuminen on vahvaa”, Yläoutinen totesi.

Riskienhallinnan näkökulmaa päätöksentekoon

VTV havaitsi tarkastuksessaan viime vuonna, että valtion virastot eivät ole riittävällä tasolla varautuneet ns. normaaliolojen häiriötilanteisiin. Lisäksi riskit eivät nykyään ole virastokohtaisia vaan poikkihallinnollisia.

”Muuttuneessa maailmassa hyväkään virastotasoinen riskien- ja jatkuvuudenhallinta ei riitä eikä yksittäisen viraston ole mahdollista tai taloudellisesti tarkoituksenmukaista hallita riskejä”, totesi johtava tuloksellisuustarkastaja Juha Niemelä seminaarissa.

VTV on suosittanut, että valtioneuvoston johdolla käynnistetään selvitys, jossa arvioidaan tarve laajentaa riskien- ja jatkuvuudenhallinta hallinnonala- tai valtioneuvostotasoiseksi.

”VTV:n on tärkeä tuoda esiin riskienhallinnan näkökulma päätöksenteossa”, sanoi Vesa Koivunen.

Eduskunta onkin 21.2. julkaistussa mietinnössään edellyttänyt hallitusta ryhtymään välittömästi toimiin valtion riskienhallinnan parantamiseksi ja vastuusuhteiden määrittelemiseksi.

Kategoriat