Tilintarkastus

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tarkastuskertomukset koskevat aina edellistä vuotta.

Tämä osio sisältää kertomukset vuodesta 2003 alkaen.Tilintarkastuskertomukset 2015

 


Valtion tilinpäätös


Tasavallan presidentin kanslia


Valtioneuvoston kanslia


Ulkoasiainministeriö


Oikeusministeriön hallinnonala


Sisäministeriön hallinnonala


Puolustusministeriön hallinnonala


Valtiovarainministeriön hallinnonala


Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala


Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala


Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala


Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala


Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala


Ympäristöministeriön hallinnonala


Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä