Tilintarkastus

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tarkastuskertomukset koskevat aina edellistä vuotta.

Tämä osio sisältää kertomukset vuodesta 2003 alkaen.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä