Tilintarkastus

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tarkastuskertomukset koskevat aina edellistä vuotta.

Tämä osio sisältää kertomukset vuodesta 2003 alkaen.Tilintarkastuskertomukset 2014

 


Valtion tilinpäätös


Tasavallan presidentin kanslia


Valtioneuvoston kanslia


Ulkoasiainministeriö


Oikeusministeriön hallinnonala


Sisäministeriön hallinnonalaValtiovarainministeriön hallinnonala


Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala


Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala


Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä