Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2000

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, valtion virastojen ja laitosten sekä kahden valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tarkastuskertomukset koskevat aina edellistä vuotta.

Liitetiedostot

pdf

Ajoneuvohallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-140

16.07 kb 01.01.2001

pdf

Asuntorahastoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-185

15.71 kb 01.01.2001

pdf

Elintarvikeviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-157

16.44 kb 01.01.2001

pdf

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-138

18.42 kb 01.01.2001

pdf

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-160

18.11 kb 01.01.2001

pdf

Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-161

17.29 kb 01.01.2001

pdf

Etelä-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-78

16.25 kb 01.01.2001

pdf

Geodeettisen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-137

15.91 kb 01.01.2001

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-149

16.03 kb 01.01.2001

pdf

Helsingin kauppakorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-117

18.81 kb 01.01.2001

pdf

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-84

16.14 kb 01.01.2001

pdf

Helsingin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-104

25.63 kb 01.01.2001

pdf

Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-162

17.59 kb 01.01.2001

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-145

17.19 kb 01.01.2001

pdf

Itä-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-79

15.6 kb 01.01.2001

pdf

Joensuun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-105

16.69 kb 01.01.2001

pdf

Jyväskylän yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-106

18.32 kb 01.01.2001

pdf

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-163

17.41 kb 01.01.2001

pdf

Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-164

16.86 kb

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-124

15.38 kb 01.01.2001

pdf

Kansanterveyslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-178

18.94 kb 01.01.2001

pdf

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-132

18.69 kb 01.01.2001

pdf

Kauppa- ja teollisuusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-147

23.16 kb 01.01.2001

pdf

Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-165

19.87 kb 01.01.2001

pdf

Keskusrikospoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-85

15.57 kb 01.01.2001

pdf

Kilpailuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-158

16.12 kb 01.01.2001

pdf

Kuluttajatutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-155

15.92 kb 01.01.2001

pdf

Kuluttajavalituslautakunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-156

16.17 kb 01.01.2001

pdf

Kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-154

17.11 kb 01.01.2001

pdf

Kuopion yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-107

16.26 kb 01.01.2001

pdf

Kuvataideakatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-120

17.42 kb 01.01.2001

pdf

Lapin lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-80

18.26 kb 01.01.2001

pdf

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-166

16.81 kb 01.01.2001

pdf

Lapin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-108

17.03 kb 01.01.2001

pdf

Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-115

15.78 kb 01.01.2001

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-139

20.31 kb 01.01.2001

pdf

Liikkuvan poliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-86

16.13 kb 01.01.2001

pdf

Länsi-Suomen lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-81

16.15 kb 01.01.2001

pdf

Länsstyrelsen på Åland revisionsberättelse för år 2000 -53-77

15.86 kb 01.01.2001

pdf

Lääkelaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-181

16.71 kb 01.01.2001

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-130

17.91 kb 01.01.2001

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-129

24.01 kb 01.01.2001

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-136

16.02 kb 01.01.2001

pdf

Maatalouden tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelle 2000 -53-131

19.07 kb 01.01.2001

pdf

Matkailun edistämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-159

18.87 kb 01.01.2001

pdf

Merenkulkulaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-142

17.34 kb 01.01.2001

pdf

Merentutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-146

18.8 kb 01.01.2001

pdf

Metsäntutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-134

21.2 kb 01.01.2001

pdf

Mittatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-152

16.59 kb 01.01.2001

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -54-127

18.47 kb 01.01.2001

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-73

20.98 kb 01.01.2001

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-103

18.24 kb 01.01.2001

pdf

Opetusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-102

23.18 kb 01.01.2001

pdf

Oulun lääninhallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-82

16.8 kb 01.01.2001

pdf

Oulun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-109

16.38 kb 01.01.2001

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-148

18.39 kb 01.01.2001

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-91

16.38 kb 01.01.2001

pdf

Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-167

16.68 kb 01.01.2001

pdf

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-168

20.24 kb 01.01.2001

pdf

Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-169

16.79 kb 01.01.2001

pdf

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-170

17.08 kb 01.01.2001

pdf

Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-171

16.97 kb 01.01.2001

pdf

Poliisiammattikorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-90

16.65 kb 01.01.2001

pdf

Poliisikoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-89

16.1 kb 01.01.2001

pdf

Poliisin tekniikkakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-88

15.82 kb 01.01.2001

pdf

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-95

16.26 kb 01.01.2001

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-93

18.94 kb 01.01.2001

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-94

18.99 kb 01.01.2001

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-92

16.69 kb 01.01.2001

pdf

Ratahallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-143

18 kb 01.01.2001

pdf

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-135

17.45 kb 01.01.2001

pdf

Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-172

19.12 kb 01.01.2001

pdf

Sibelius-Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-121

17.61 kb 01.01.2001

pdf

Siemenperunakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-133

18.96 kb 01.01.2001

pdf

Sisäasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-75

21.01 kb 01.01.2001

pdf

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-179

16.3 kb 01.01.2001

pdf

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-176

19.16 kb 01.01.2001

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-175

22.06 kb 01.01.2001

pdf

Suojelupoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-87

16.26 kb 01.01.2001

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-125

18.78 kb 01.01.2001

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-184

15.43 kb 01.01.2001

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-128

16.08 kb 01.01.2001

pdf

Svenska handelshögskolans revisionsberättelse för år 2000 -53-118

21.71 kb 01.01.2001

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-180

19.25 kb 01.01.2001

pdf

Taideteollisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-122

17.02 kb 01.01.2001

pdf

Tampereen teknillisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-116

16.14 kb 01.01.2001

pdf

Tampereen yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-110

16.22 kb 01.01.2001

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-70

15.61 kb 01.01.2001

pdf

Teatterikorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-123

16.25 kb 01.01.2001

pdf

Teknillisen korkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-114

16.12 kb 01.01.2001

pdf

Teknologian kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-153

15.84 kb 01.01.2001

pdf

Telehallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-144

15.8 kb 01.01.2001

pdf

Tielaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-141

18.05 kb 01.01.2001

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-101

16.18 kb 01.01.2001

pdf

Tullilaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-100

17.4 kb 01.01.2001

pdf

Turun kauppakorkeakoulun tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-119

16 kb 01.01.2001

pdf

Turun yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-111

19.53 kb 01.01.2001

pdf

Turvatekniikan keskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-151

16.7 kb 01.01.2001

pdf

Työministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-182

20.54 kb 01.01.2001

pdf

Ulkoasiainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-72

21.53 kb 01.01.2001

pdf

Ulkomaalaisviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-76

18.42 kb 01.01.2001

pdf

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-173

19.29 kb 01.01.2001

pdf

Vaasan yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-112

15.82 kb 01.01.2001

pdf

Vakuutusvalvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-177

16.56 kb 01.01.2001

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-98

17.65 kb 01.01.2001

pdf

Valtion keskuskirjanpidon ja valtion tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-186

20.31 kb 01.01.2001

pdf

Valtion taidemuseon tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-126

18.24 kb 01.01.2001

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-97

15.86 kb 27.08.2018

pdf

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-150

18.29 kb 01.01.2001

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-71

16.32 kb 01.01.2001

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 53-96

21.56 kb 01.01.2001

pdf

Vankeinhoitolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-74

17 kb 01.01.2001

pdf

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-174

18.87 kb 01.01.2001

pdf

Verohallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-99

19.25 kb 01.01.2001

pdf

Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-83

15.47 kb 01.01.2001

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2000 -53-183

16.32 kb 01.01.2001

pdf

Åbo Akademis revisionsberättelse för år 2000 -53-113

16.62 kb 01.01.2001
Kategoriat