Kriisinhoitoa, elpymistoimia ja uuden normaalin rakentamista

Tasapainottelu kriisinhoidon, elpymistoimien toteuttamisen ja tulevaisuuteen varautumisen keskellä on tämän päivän arkea. Haastavassa tilanteessa korostuvat kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä kestävyyden ja vakauden turvaaminen.

Olemme uudessa tilanteessa, jossa samaan aikaan kriisin hoitamisen ja kriisistä toipumisen kanssa luomme uutta normaalia. Ilmassa on paljon kysymyksiä: Miten eri maissa vastataan Covid19-pandemian haasteisiin? Miten julkinen talous saadaan taas kestävälle polulle? Miten varmistetaan, että kansalliset ja kansainväliset elvytyspaketit kohdentuvat oikein? Miten voitaisiin varautua ennakolta entistä paremmin globaaleihin kriiseihin? Miten turvataan kestävän kehityksen tavoitteiden tasapainoinen saavuttaminen muuttuvissa olosuhteissa?

Ratkaisujen löytyminen ei ole helppoa. Kyseessä ovat haastavat, systeemiset kysymykset, joiden vastaukset kietoutuvat toisiinsa ja synnyttävät uusia kysymyksiä. Ja joiden vastaukset saattavat vanhentua ennen lopullista kirkastumistaan, kun kohtaamme taas uusia kysymyksiä.

Kansainvälinen yhteistyö tiivistynyt

Koronapandemiaan liittyvät kysymykset ovat yhteisiä eri organisaatioille, eri valtioille, eri maanosille. Uuden normaalin muodostuminen edellyttääkin eri toimijoiden välisiä keskusteluja ja yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Osa uuden normaalin rakentamista on myös sen miettiminen, miten eri toimijoiden ja organisaatioiden roolit ja keskinäiset suhteet muuttuvat – vai muuttuvatko.

Kansainvälinen tarkastusyhteisö pyrkii osaltaan tukemaan muutoksesta selviämistä ja sellaisten keinojen ja toimintatapojen löytämistä, jotka vahvistavat valmiuksia kohdata tulevia kriisejä ja ennakoida tulevia muutoksia. Yhteistyötä tiedon- ja kokemusten vaihdon saralla onkin tiivistetty heti kriisin alkumetreiltä lähtien myös tarkastuksen ja finanssipolitiikan valvonnan verkostoissa.

Tarkastustoiminnan jatkuvuus uhattuna monessa maassa

Yksi haaste on, miten voimme turvata puolueettoman tarkastustoiminnan jatkuvuuden ja toimintaedellytykset kriisitilanteissa. Covid19-pandemian kaltainen poikkeustila on kohdannut eri maita kovin eri tavoin. Vaikka myös Suomessa kriisillä on ollut paljon ikäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä elinkeinoelämään, me olemme pystyneet sopeutumaan uusiin olosuhteisiin kohtuullisen hyvin verrattuna moneen muuhun maahan.
Valmiutemme siirtyä etätyökäytäntöihin on ollut selkeä vahvuus, ja monet toiminnot ovat voineet jatkua keskeytyksettä. Etuusjärjestelmämme on taipunut hyvin palvelemaan uutta tilannetta, ratkaisuja ja päätöksiä erilaisista tukitoimista on pystytty tekemään suhteellisen nopealla aikataululla. Kaiken kaikkiaan suomalainen hallinto vaikuttaa selvinneen koronakriisiin sopeutumisesta ja sen hoidosta varsin hyvin.

Tilanne ei ole yhtä positiivinen kaikkialla. Monissa maissa esimerkiksi tarkastusvirastot ovat joutuneet supistamaan toimintaansa huomattavastikin, jossain jopa pysäyttämään sen kokonaan. Tällaisen kriisin kaltaisessa tilanteessa olisi kuitenkin erityisen tärkeää, että puolueeton tarkastusvirasto pystyisi todentamaan kestävän taloudenhoidon ja hyvän hallintotavan mukaisen toiminnan jatkuvuuden.

Kansainvälinen yhteisö vastuunkantajana

Turvatakseen tarkastusvirastojen toiminnan jatkuvuuden erityisesti heikoimmissa asemissa olevissa maissa INTOSAI, kansainvälinen tarkastusvirastojen yhteistyöjärjestö, on perustanut kolmevuotisen tukirahaston. Virastot voivat hakea tukea esimerkiksi ICT-ratkaisuihin, henkilöstön turvallisuuden varmistamiseen tai muihin sellaisiin tarkoituksiin, joiden avulla tarkastustoiminnan jatkuvuus voidaan turvata. Myönnettävän tuen kokonaismäärä on 700 000 euroa.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun INTOSAI toteuttaa tämänkaltaisen tukirahoituksen. Panostus osoittaa, miten kansainvälinen tarkastusyhteisö kantaa vastuuta koko toimialan toimintaedellytyksistä ja miten tärkeä rooli luotettavalla ja puolueettomalla tarkastustoiminnalla on varmistamassa yhteiskunnan avoimuutta, toimivuutta ja luottamusta.

Kansainvälisen yhteistyön taustoista ja tavoitteista olemme kirjoittaneet aikaisemmin blogissamme ”Kansainvälinen yhteistyö tukee julkisen talouden ja hallinnon kestävää uudistumista”. Seuraavien viikkojen aikana tulemme blogeissamme avaamaan tarkemmin Covi19-pandemiaan liittyviä kansainvälisiä tarkastusvirastojen yhteistyöprojekteja.

Kirjoittaja: Heli Mikkelä

Kategoriat