Maakuntauudistus on tarkastustoimijoiden yhteinen haaste

Maakuntauudistuksen tavoitteiden toteutumista arvioivat riippumattomat tarkastustoimijat. Me Valtiontalouden tarkastusvirastossa valmistaudumme uudistuvaan rooliimme ja laajentuvaan tarkastusoikeuteemme yhteistyössä lukuisten muiden toimijoiden kanssa. Samalla seuraamme mielenkiinnolla asian käsittelyä eduskunnassa.

Miten muutosta tulisi käsitellä, jotta sen valtava koko tai monimutkaisuus ei veisi uskoa sen toteutumiselta? Muutosten toimeenpanossa on hyvä miettiä, miten jokainen toimija voi omalta osaltaan viedä muutosta hallitusti eteenpäin. Merkittävä uudistus innoittaa meitä myös luomaan uusia toimintamalleja ja siten muutoksen keskelläkin on mielekästä kiinnittää huomiota oman organisaation kehittämiseen.

Maakuntauudistuksen myötä Valtiontalouden tarkastusviraston mandaatti laajenee koskemaan myös maakuntia. Olemme lähteneet valmistautumaan oman roolimme muutokseen ja laajentuvaan tarkastusoikeuteemme verkostoitumalla aktiivisesti ja luomalla kontakteja maakuntien valmisteluorganisaatioihin sekä muihin tarkastus- ja arviointitoimijoihin. Muutoksen hallinta on helpompaa, kun näkemyksiä voidaan jakaa avoimesti yhteisen pöydän ääressä.

Olemme kokoontuneet nyt useaan otteeseen muiden tarkastustoimijoiden kanssa miettimään sekä omia että toistemme haasteita. Vaikka meillä kaikilla onkin erilaiset toimenkuvat ja omat ratkaistavat ongelmamme, olemme saaneet yhteistyössä aikaan sekä loistavia keskusteluja että yhteisen kuvan siitä, mitkä ovat roolimme, tehtävämme ja velvollisuutemme maakuntien tarkastajina.

Vuoropuhelu on auttanut meitä organisaationa kirkastamaan omaa rooliamme monimutkaisessa maakunnan hallinto- ja tarkastustoimijoiden asetelmassa. Voi hyvin sanoa, että muut ovat sparranneet meitä ja toivottavasti mekin muita.

Tällä hetkellä tiedotamme toisillemme mahdollisista asiantuntijakuulemisista. Olemme laatineet yhteiseen käyttöön muistion, joka on julkaistu valtiovarainministeriön ylläpitämillä maakuntauudistuksen verkkosivuilla. Olemme oppineet uutta toistemme toiminnasta ja tavoitteista sekä verkostoituneet siten, että voimme hyödyntää toistemme näkemyksellistä ammattitaitoa eri tilanteissa.

Maakuntauudistus ei ole vain riskejä, uhkia ja monimutkaisia rakenteita. Se on myös mahdollisuus uudenlaiselle yhteistyölle ja verkostoille. Tavoitteena näkisimme olevan eri tahojen kokemuksen, osaamisen ja tiedon verkoston luomisen. Verkostoitumalla tuemme toinen toisiamme ja suuntaamme yhdessä katseen tulevaisuuteen.

Kategoriat