Ihmiskäsi ja robottikäsi yhdistävät palapelin palat toisiinsa.

Nuoret asiantuntijat: Innostavia kuvia syntyy yhdistelemällä erilaisia palasia

Mitä tehdä, kun ei tiedä tarkastamisesta tai tekoälystä juuri mitään? Uusina työntekijöinä meillä oli suuri halu onnistua ja kehittää tarkastustyötä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. VTV:n nuorten asiantuntijoiden ohjelmaan osallistuneet saivat kehittämisprojektin, jonka tavoitteena oli tuoda tekoäly virastoon. Projekti osoittautui innostavaksi ja haastavaksi. Jo alussa kävi ilmi, että onnistuaksemme tarvitsisimme kokeneiden tarkastajien apua.

Ohjelmaamme palkattiin neljä nuorta asiantuntijaa eli taloon tuli myös neljä uutta ja toisistaan poikkeavaa työskentelytapaa. Meillä oli projektimme alusta asti täysi vapaus päättää siitä, kuinka haluamme työskennellä. Myös johto antoi meille vapaat kädet kokeilla rohkeasti uusia asioita, vaikka siihen sisältyikin riski epäonnistumisesta. Puhtaalta pöydältä aloittaminen mahdollisti sen, että keksimme jatkuvasti uudenlaisia tapoja tehdä työtä projektin edetessä.

Saimme tehdä yhteistyötä kokeneiden tarkastajien kanssa useassa eri kokoonpanossa. Tällainen tapa työskennellä avasi silmiämme myös muiden työskentelytavoille. Onnistumisen kannalta tärkeä oivallus oli, että kokosimme projektin ikään kuin palapelinä ja yhdistelimme VTV:n kehittämishaluisen henkilökunnan asiantuntijuutta omiin taitoihimme.

Ensin etsitään reunapalat ja rakennetaan raamit

Mitä tehdä, kun ei tiedä tarkastamisesta tai tekoälystä juuri mitään? Uusina työntekijöinä meillä oli valtava halu onnistua ja kehittää tarkastamista vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Perehdyimme ja kouluttauduimme monipuolisesti tekoälyn tematiikkaan talon ulkopuolella, ja tarkastusmaailmaan pääsemiseksi saimme apua talon sisältä.

Näin saimmekin käännettyä palapelin palaset kuvapuoli ylöspäin ja löysimme vähitellen projektimme reunapalat. Yksi tärkeistä kulmapaloista löytyi talon sisältä ja hän oli johtavana tilintarkastajana työskentelevä Tanja Ekroos. Tanja toi kehittämisprojektiin syvää ymmärrystä valtiotalouden tarkastamisesta sekä rutkasti rohkaisevaa asennetta.

Yhdessä palapeli kootaan ketterästi

Projektissamme kehitimme tekoälytyökalun yhteistyössä muiden virastolaisten kanssa. Työkalun on tarkoitus avustaa asiantuntijoitamme hankintojen tarkastamisessa. Päätimme purkaa tavanomaisten kehittämisprojektien rakenteet, sillä halusimme tuoda koodarit ja tarkastajat suoraan saman pöydän ääreen. Kuva alkoikin hahmottua nopeasti, kun kahden eri ammatin edustajat saivat yhdistettyä voimansa.

Projektimme raamit rakennettiinkin ennakkoluulottomalla ja innovatiivisella asenteella, tietämättä lopputuloksesta mitään ennen projektin aloittamista. Tanjalla oli suuri vaikutus työskentelyyn tapaamisissamme. Hänellä oli intoa kehittää omaa ymmärrystään data-analytiikasta, mitä tekoälyratkaisun luominen vaati. Hän oli myös oiva tulkki tarkastusmaailman ja alaa tuntemattomien koodareiden välillä.

Valmis kuva palkitsee

Mitä onnistuneet kehittämishankkeet vaativat? Tanjan mukaan innovatiivisuutta tavoitteleva hanke koostuu elementeistä, joita ei välttämättä ole perinteisessä tarkastustyössä totuttu näkemään. Avainasemassa on ennakkoluuloton asenne, joka auttaa uskomaan, että lähtökohdiltaan haastavat tehtävät voivat onnistua yli odotusten.

VTV:n kaltaisessa virastossa työn projektiluontoisuus on vielä verrattain uutta.  Hanke, jonka lopputuloksesta ei tiedetä sen alkaessa vielä mitään, on varsin epätyypillinen VTV:n tavanomaisiin tehtäviin verrattuna. Vapaat kädet sekä lupa epäonnistua auttoivat niin uusia kuin jo pidempään talossa olleita kokeilemaan uusia työtapoja rohkeasti ja näkemään mahdollisuuksia viraston toiminnan kehittämisessä.

Kuten palapelin kokoamisessa, myös yhteistyössä ja toiminnan kehittämisessä voi kasvaa ja oppia uutta. Mitä jos jatkossa pohtisimme vaikeitakin kysymyksiä entistä enemmän mahdollisuuksien näkökulmista, helppojen kyllä/ei -vastausten sijaan? Yhdessä tekemällä voi saada aikaan jotakin enemmän.

VTV:n nuorten asiantuntijoiden ohjelma käynnistyi 1.5.2018 ja päättyi vuoden 2019 lopussa. Ohjelmassa asiantuntijat työskentelivät ympäri organisaatiota sekä tekivät erilaisia kehittämistehtäviä.

Tutustu raporttiin: Mitä tekisimme seuraavaksi? VTV:n nuorten asiantuntijoiden suositukset 2018–2019

Kategoriat