Unga experter: Inspirerande bilder genom kombination av olika bitar

Vad ska du göra när du inte vet nästan någonting alls om revision eller artificiell intelligens (AI)? Som nya anställda hade vi en stark vilja att lyckas och utveckla revisionsarbetet efter framtida behov. De som deltog i Statens revisionsverks program för unga experter fick ett utvecklingsprojekt som syftade till att introducera revisionsverket till AI. Projektet visade sig vara inspirerande och krävande. Redan i början framkom att vi behövde hjälp av erfarna revisorer för att kunna lyckas i uppdraget.

För programmet anställdes fyra unga experter, vilket innebar att revisionsverket också fick fyra nya arbetssätt som skiljde sig från varandra. Ända från inledandet av vårt projekt hade vi fullständig frihet att besluta hur vi ville arbeta. Ledningen gav oss också fria händer att modigt testa nya saker, även om det fanns en risk för att misslyckas. Vi inledde arbetet av ingenting och kunde därför kontinuerligt hitta på nya sätt att arbeta under projektets gång.

Vi fick samarbeta med erfarna revisorer i flera olika sammansättningar. Ett sådant sätt att arbeta öppnade våra ögon även för andras arbetssätt. En viktig idé med tanke på lyckandet var att vi samlade projektet som ett slags pussel och kombinerade sakkunskap från utvecklingsvilliga kollegor med våra kunskaper och färdigheter.

Först letar man kantbitar och sedan skapar man ramar

Vad ska du göra när du inte vet nästan någonting alls om revision eller AI? Som nya anställda hade vi en mycket stark vilja att lyckas och utveckla revisionsverksamheten efter framtida behov. Vi studerade och utbildade oss i AI-tematik på många olika områden utanför revisionsverket och fick hjälp av våra kollegor för att lära revisionsmiljön.

På så sätt kunde vi vända de pusselbitar som inte låg med bildsidan upp, och hittade så småningom kantbitarna för vårt projekt. En av de viktiga hörnbitarna hittade vi inom revisionsverket och den var Tanja Ekroos, ledande redovisningsrevisor. Tanja kom med djup förståelse av revision av statsfinanser och hade rejält med uppmuntrande attityd.

Tillsammans går det att samla pusselbitar fort

I vårt projekt tog vi fram ett AI-verktyg i samarbete med andra kollegor. Verktyget ska biträda våra experter vid granskningen av upphandling. Vi beslöt att avveckla strukturerna för vanliga utvecklingsprojekt, eftersom vi ville samla kodare och revisorer direkt kring ett och samma bord. Bilden började bli klar i snabb takt när representanterna för två olika yrken fick förena sina krafter.

Ramarna för vårt projekt skapades med en fördomsfri och innovativ attityd, utan vetskap om resultatet innan projektet inleddes. På våra möten hade Tanja en stor inverkan på arbetet. Hon hade iver att utveckla sin förståelse av dataanalys, vilket krävdes vid skapandet av en AI-lösning. Hon var också en utomordentlig tolk mellan revisorerna och kodarna, som inte kände till revisionsverksamheten.

En färdig bild ger belöning

Vad kräver lyckade utvecklingsprojekt? Enligt Tanja består ett innovationsinriktat projekt av element som man inte nödvändigtvis har varit van vid att se i det konventionella revisionsarbetet. En fördomsfri attityd spelar en nyckelroll och hjälper till att tro på att uppdrag med krävande utgångspunkter kan överträffa alla förväntningar.

Vid ämbetsverk som Statens revisionsverk är ett projektbaserat arbetssätt ännu relativt nytt.  Projekt där man ännu inte vet någonting om resultatet när projektet inleds är tämligen ovanliga jämfört med revisionsverkets vanliga uppgifter. Fria händer och lov att misslyckas hjälpte såväl nya som gamla kollegor att modigt pröva nya arbetssätt och att se olika möjligheter att utveckla revisionsverkets verksamhet.

Såsom  då man lägger pussel är det också vid samarbete och verksamhetsutveckling möjligt att växa och lära nytt. Tänk på om vi framöver skulle dryfta svåra frågor baserat på möjligheter än genom att ge enkla ja/nej-svar. Samverkan kan skapa något mer.

Statens revisionsverks program för unga experter startades 1 maj 2018 och upphörde i slutet av 2019. I programmet arbetade experterna runtom i organisationen och utförde olika utvecklingsuppgifter.

Ta del av rapporten: Vad ska vi göra härnäst? Rekommendationer från revisionsverkets unga experter 2018–2019

kategorier