Nuoret asiantuntijat suosittelevat panostamaan datan käsittelyyn ja käytettävyyteen sekä tiimityöhön

VTV:n nuorten asiantuntijoiden ohjelma on päättymässä. Vajaan kahden vuoden aikana on tehty paljon.

Tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari antoi nuorille asiantuntijoille suurimman yksittäisen koko ohjelmaa läpileikkaavan kehittämistehtävän. Yksinkertaisuudessaan tehtävänantona oli tuoda tekoäly Valtiontalouden tarkastusvirastoon.

Vastaaminen tehtävänantoon osoittautui jo varhaisessa vaiheessa odotettua monitahoisemmaksi työtehtäväksi. Onneksi aloimme dokumentoida havaintoja, onnistumisia, parhaita käytäntöjä ja haasteita hyvissä ajoin. Näin jo työprosessin aikana kertyi tietoa, jota saatoimme käyttää työn myöhemmissä vaiheissa.

Näkökulmat, joita työmme avasi, eivät rajoittuneet vain tekoälymaailmaan. Teimme havaintoja myös esimerkiksi työnteon kulttuurista, yhteistyöstä ja dataosaamisesta.

Vaikuttava tiimityö onnistuu, kun yksilöllinen osaaminen tunnistetaan

Kehittämistehtävän puitteissa koostimme suosituksia kolmelta eri aihealueelta. Kaikki suosituksemme pohjautuvat kehittämistehtävästä kummunneisiin havaintoihimme. Suosituksemme on rajattu kolmeksi aihealueekseen ja ne ovat:

  1. datan käytettävyys VTV:llä

  2. data-analytiikka VTV:llä ja

  3. työskentelytavan kulttuurinen muutos sekä tiimityö.

Työskentelytavan kulttuuriseen muutokseen ja tiimityöhön liittyvät suosituksemme ovat monin paikoin sovellettavissa laajemminkin valtionhallintoon. Esitämme raportissamme, että hyvä tiimityö rakentuu aidolle vuorovaikutukselle, osaamisen rohkealle tunnistamiselle ja itselle luonteviin projektirooleihin hakeutumiselle. Toimivassa tiimissä on tilaa olla oma itsensä ja mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan turvallisessa ympäristössä.

Tekoälykokeilu kääntyi tuottamaan uutta tietoa

Yhteistä jokaiselle virkamiehelle on se, että kukin heistä kuuluu johonkin työyhteisöön. Toinen yhdistävä tekijä kaikkien virkamiesten välillä on valtionhallintoa parhaillaan läpäisevä digitalisaatio. Datan laatuun panostaminen ja sen käsittelyn kehittäminen on jatkossa entistäkin olennaisempaa virastojen tehokkaalle toiminnalle.

Painotamme, että myös valtion eri yksiköissä on tärkeää tunnistaa datan käsittelyyn liittyvät mahdollisuudet. Paremmat toimintamahdollisuudet datan käsittelylle saadaan, kun yhteistyötä tehdään poikkihallinnollisesti koko valtionhallinnon laajuudella. Datan käsittelyn ympärille syntyvä tiivis yhteistyö luo mahdollisuuden kehittää myös tiimityötä valtionhallinnossa.

Saamamme kehittämistehtävä sai onnistuneen lopetuksen. Monimutkaiseksi käytännössä osoittautunut tehtävä kääntyikin tuottamaan uudenlaista tietoa tulevaisuuden kehittämistyötä varten. Tästä onnistumisesta kiitämme omaa periksiantamattomuuttamme sekä VTV:n johtoa, joka osoitti meitä kohtaan luottamusta.

Kehittämistehtävän tuloksena saimme paitsi kokeiltua tekoälyä käytännössä, myös kerättyä datan käsittelystä ja käytettävyydestä sekä tiimityön tehokkaista muodoista uutta tietoa, joka hyödyttää ja vie eteenpäin koko virastoa.

Nuorten asiantuntijoiden ohjelma käynnistyi keväällä 2018. Ohjelman tarkoituksena on tarjota uransa alkuvaiheessa oleville asiantuntijoille laaja kuva tarkastusviraston toiminnasta. Ohjelmaan on sisältynyt työskentelyä ympäri organisaatiota sekä erilaisia kehittämistehtäviä.

Tutustu tarkemmin kehittämistehtävämme huomioihin ja suosituksiin alla.

Kirjoittajat: Ines Gullichsen, Samu Kälkäjä, Tiina Väänänen, Jasmin Grünbaum

Kategoriat