Nuoret asiantuntijat: Mitä saadaan, kun yhdistetään mahdoton tehtävä, dynaaminen tiimi ja asiantuntijaorganisaation tuki?

VTV:n nuorten asiantuntijoiden ohjelmaan osallistuneet saivat syksyllä 2018 tehtäväkseen tuoda tekoälyn virastoon. Kesällä 2019 lopputulos esiteltiin henkilöstölle ja ulkoisille sidosryhmillemme. Yhdessä olemme enemmän – lopputulos yllätti iloisesti tekijänsäkin.

Digitalisaatio läpäisee kaikkea työtä ja toimintaa myös valtionhallinnossa. Vaikka tekoäly ei vielä ole osa valtion virastojen arkipäivää, saattaa se sitä tulevaisuudessa hyvinkin olla. Lähdimme kehittämään tekoälyratkaisua aika lailla puhtaalta pöydältä pitäen kuitenkin tulevaisuuden tarpeet mielessämme.

Tekoälyratkaisun kehittäminen tarkastusviraston käyttöön edellytti yhteistyötä monella eri tasolla. Keskustelimme ja kehitimme mahdollisia uudentyyppisiä lähestymistapoja yhdessä kokeneempien tarkastusvirastolaisten kanssa.

Kokeilukulttuuria edistävä data-analytiikkaprojektimme työllisti myös VTV:n ICT-päällikköä Juhani Heimschia, joka tarjosi meille omia havaintojaan tekoälyratkaisun kehittelystä.

Mitä projektissa tehtiin toisin kuin ennen?

Heimsch totesi projektimme yhteydessä, että projektin rutiinista poikkeava, dynaaminen luonne edellytti luopumista perinteisestä työprosessista, jossa jokainen projekti on jo hyvissä ajoin kirjattu työsuunnitelmaan. Oikeastaan siis jo koko lähtöasetelma oli erilainen.

Normaalisti tieto- ja viestintäteknologiaprojektien käynnistäminen aloitetaan projektin edellytyksistä ja realiteeteista käsin. Niistä sitten ponnistetaan miettimään erilaisia realistisia toteutusmahdollisuuksia.

Meidän projektimme eteni toisenlaisessa järjestyksessä. Ensin ideoimme ja mietimme mahdollisuuksia yhdessä tarkastajien kanssa, ja vasta sitten aloimme kokeilla ideoita arjen ympäristöön.

Uudenlainen toimintamalli oli piristävä kokemus. Kokeilu osoitti, että asiat voivat edetä myös nopeasti ja tehokkaasti, vaikka haasteita ilmaantuisikin.

Yhdeksi projektin haasteista tunnistimme sen, että lopputuloksena syntynyt tekoälytyökalu ei ollut sellaisenaan soveltuva viraston tietotekniseen ympäristöön vaan se vaatii vielä jatkokehittelyä. ICT-päällikkömme kuitenkin kiitteli uudenlaista, kokeilukulttuuriin nojaavaa työtapaa, johon oli helppo sopeutua.

Kokeneiden virastolaisten asiantuntemus oli korvaamatonta

Heimschin ja muiden tarkastajien tuki oli tarvittua ja tervetullutta, sillä emme olleet valmiiksi data-analytiikan tai tarkastamisen asiantuntijoita.

Kokeilukulttuurin soveltaminen myös jatkossa eri projekteissa vaatii jonkinlaista asennemuutosta. Pitäisi tunnistaa ne projektit, joissa vapaa ideointi ja kokeileminen hyödyttäisivät tavoitteiden saavuttamisessa.

Etenimme annetussa tehtävässämme monipuolisen, omaa osaamistamme täydentävän kokemuksen avulla. Kokemus oli opettavainen, eikä varmasti jää viimeiseksi laatuaan. Esimerkiksi keväällä 2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto järjestää Young EUROSAI -konferenssin teemoinaan kokeilukulttuuri ja kokeilut.

VTV:n nuorten asiantuntijoiden ohjelma käynnistyi 1.5.2018. Ohjelmaan sisältyi työskentelyä ympäri organisaatiota sekä erilaisia kehittämistehtäviä.

Tutustu raporttiin : Mitä tekisimme seuraavaksi? VTV:n nuorten asiantuntijoiden suositukset 2018–2019

Kirjoittajat: Ines Gullichsen, Samu Kälkäjä

 

Kategoriat