Unga experter: Vad kommer till när man kombinerar ett omöjligt uppdrag, ett dynamiskt team och en expertorganisations stöd?

Hösten 2018 fick de som deltog i Statens revisionsverks program för unga experter i uppdrag att introducera revisionsverket till artificiell intelligens (AI). Sommaren 2019 presenterades resultatet för personalen och våra externa intressenter. Tillsammans kan vi mera – resultatet kom som en positiv överraskning även för skaparna.

Digitalisering genomsyrar allt arbete och all verksamhet, även inom statsförvaltningen. Även om AI ännu inte är en del av vardagen vid statliga ämbetsverk kan den mycket väl vara det i framtiden. Vi började utveckla en AI-lösning i stort sett av ingenting, men höll ändå framtida behov i minnet.

Det krävdes samarbete på många olika nivåer för att utveckla en AI-lösning för revisionsverket. Vi diskuterade och skapade potentiella nya metoder tillsammans med mer erfarna kollegor.

Vårt dataanalysprojekt som främjar försökskultur sysselsatte också Juhani Heimsch, revisionsverkets ICT-chef, som kom med sina observationer om utvecklingsarbetet.

Vad gjorde vi i projektet på annat sätt än förut?

I anslutning till vårt projekt konstaterade Heimsch att projektets dynamiska karaktär som skiljde sig från rutinen krävde att vi måste avstå från den konventionella arbetsprocessen, där varje projekt redan i god tid har skrivits in i arbetsplanen. Egentligen var hela utgångsläget på så vis ett annat.

Normalt inleds IKT-projekt utgående från realiteter och krav på ett enskilt projekt. Utifrån detta underlag diskuteras sedan olika realistiska möjligheter att genomföra projektet.

Vårt projekt framskred i en annan ordning. Först skapade vi idéer och funderade på olika möjligheter tillsammans med revisorer, och först därefter började vi testa idéerna i den dagliga miljön.

En ny slags handlingsmodell var en uppfriskande upplevelse. Försöket visade att processen också kan framskrida fort och effektivt, även om den medför utmaningar.

En av de utmaningar som vi identifierade var att det AI-verktyg som blev resultatet inte som sådant var tillämpligt i revisionsverkets IT-miljö, utan det behöver vidareutvecklas. Vår ICT-chef tackade ändå för ett nytt arbetssätt som utgår från försökskultur och som var enkelt att anpassa sig till.

De erfarna medarbetarnas sakkännedom var oersättlig

Heimschs och revisorernas stöd var nödvändigt och välkommet, eftersom vi inte var experter på vare sig dataanalys eller revision.

Det krävs också framöver en viss slags attitydförändring för att tillämpa en försökskultur i olika projekt. Det gäller att identifiera de projekt där ett fritt idéskapande och försök bidrar till att uppnå mål.

I vårt uppdrag framskred vi med hjälp av mångsidig erfarenhet som kompletterade våra egna kunskaper och färdigheter. Upplevelsen var lärorik och blir säkert inte den sista av sitt slag. Våren 2021 ordnar Statens revisionsverk till exempel en Young EUROSAI-konferens där temana är försökskultur och försök.

Statens revisionsverks program för unga experter inleddes den 1 maj 2018. I programmet ingick arbete runtom i organisationen samt olika utvecklingsuppgifter.

Ta del av rapporten : Vad skulle vi göra härnäst? Rekommendationer från revisionsverkets unga experter 2018–2019

Skribenter: Ines Gullichsen, Samu Kälkäjä

kategorier