Nuoret asiantuntijat: Tulevaisuus vaatii proaktiivista otetta

Tulevaisuus ei ole itseään toteuttava ennustus vaan asia, johon voidaan vaikuttaa, raportoivat VTV:n nuoret asiantuntijat Tiina Väänänen ja Ines Gullichsen aurinkoisesta SuomiAreenasta. VTV:n nuorten asiantuntijoiden ohjelma alkoi toukokuussa 2018. Ohjelma tarjoaa uransa alkuvaiheessa oleville asiantuntijoille laajan kuvan viraston toiminnasta, ja tarkastusvirasto puolestaan saa sen kautta tuoreita näkemyksiä ja uusia ideoita. Nuoret asiantuntijat julkaisevat ohjelman aikana VTV.fi:ssä blogitekstejä, joista tämä on ensimmäinen.

Poliittisen keskustelun kuumin tapahtuma SuomiAreena järjestettiin helteisessä Porissa 16.–20.7. jo 13. kerran. Porissa tarjoiltiin aimo annos sekä mielenkiintoista keskustelua että poikkeuksellisen kuumaa auringonpaistetta. Kantavina teemoina olivat tällä kertaa turvallisuus, vastuullisuus ja suvaitsevaisuus, joihin pureuduttiin asiantuntijakeskustelujen avulla ja satojen osallistujien voimin.

Tulevaisuus ei ole itseään toteuttava skenaario – megatrendeihin voidaan tietoisesti tarttua

Olemme paitsi SuomiAreenassa, myös useissa yhteyksissä julkisessa keskustelussa kuulleet elävämme murroksen aikakautta suurin piirtein kaikilla elämän osa-alueilla. Tekoälyn arkipäiväistyminen, EU ja sen merkitys Suomelle, alueellistuminen ja ilmastonmuutoksen kaltaiset megatrendit ovat osa arkeamme sekä kansalaisina että viranomaisina.

Porissa pohdittiin Suomen roolia paitsi näiden muutosten kohteena, myös aktiivisena eurooppalaisena ja maailmanpoliittisena toimijana niiden parissa. Esille nostettiin erilaisten muutosvoimien vaikutus niin suomalaiseen päätöksentekoon kuin arkipäiväänkin.

Keskusteluissa korostettiin, että Suomi on päämäärätietoisesti rakennettu hyvinvointiyhteiskunta, jossa vallitsee vahva alueellinen itsetuntemus sekä yhteispohjoismaisesti melko yhdenmukainen arvomaailma. EU:n jäsenmaana olemme osa Pohjoismaitakin laajempaa poliittista kokonaisuutta, mikä asettaa raameja taloudelle ja politiikalle. Osana globaalia yhteisöä tehtävänämme on puolestaan reagoida megatrendeihin ottamalla osaltamme vastuuta esimerkiksi ilmastonmuutoksen hidastamisesta ja pakolaistilanteeseen reagoimisesta.

Panelistien puheenvuoroissa toistui aiheesta riippumatta usein sama sanoma: tulevaisuus ei ole itseään toteuttava skenaario, vaan siihen voidaan vaikuttaa. Megatrendit ja niiden luomat uhkakuvat ovat todellisia, mutta niihin voidaan myös tietoisesti tarttua.

Tulevaisuusnäkökulma voi olla osa tarkastustoimintaa

Mitä SuomiAreenasta sitten jäi käteen VTV:n näkökulmasta? Proaktiivista suhtautumista tulevaisuuteen on hyödyllistä harjoittaa myös valtionhallinnossa. Tulevaisuuden haasteet ja vallitsevat megatrendit tarjoavat jo tässä vaiheessa runsaasti tarkastamisen aihetta – näin myös VTV:llä on konkreettinen mahdollisuus osallistua tulevaisuuteen valmistautumiseen.

Tulevaisuusnäkökulma voi olla osa tarkastustoiminnan koko elinkaarta tarkastussuunnitelman hahmottelusta jälkiseurantaan asti. Valitsemalla megatrendien ympärille kietoutuvia tarkastuskohteita myös VTV:llä on oiva tilaisuus vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen esimerkiksi lausuntojen ja tulevaisuusproaktiivisuuteen tähtäävän yhteistyön kautta. Oikea-aikaisen, olennaisen ja laadukkaan tarkastustiedon tuottaminen tulee olemaan entistä tärkeämpi palvelu päätöksentekijöiden valmistautumisessa tulevaisuuteen.

SuomiAreena oli loistavasti järjestetty ja monipuolinen tapahtuma, jonka asiantuntijapaneelit toivat esille raikkaita näkökulmia, ja jossa poliittinen nokittelu toi mukanaan myös hieman viihdearvoa. Intensiivisten keskustelujen ja helteen uuvuttamia kuulijoita näytti pyörtyilevän tasaiseen tahtiin, mutta nämä nuoret virkamiehet jaksoivat ansiokkaasti käydä kuuntelemassa esiintyjiä aina Pete Parkkosesta Tarja Haloseen asti.

Kirjoittajat: Tiina Väänänen, Ines Gullichsen

Kategoriat