Unga experter: Framtiden kräver ett proaktivt grepp

Framtiden är ingen självuppfyllande profetia utan en faktor som vi kan påverka, rapporterar VTV:s unga experter Tiina Väänänen och Ines Gullichsen från soliga SuomiAreena. Programmet Statens revisionsverks unga experter inleddes i maj 2018. Programmet erbjuder experter som befinner sig i början av sin karriär en bred bild av revisionsverkets verksamhet, och revisionsverk får i sin tur nya intryck och idéer. Under programmet lägger de unga experterna ut blogginlägg på vtv.fi och det här är det första inlägget.

SuomiAreena, som är det hetaste evenemanget för politisk debatt, ordnades för trettonde gången i varma Björneborg mellan den 16 och den 20 juli. I Björneborg erbjöds en rejäl portion intressanta debatter och exceptionellt varmt solsken. De bärande temana var denna gång säkerhet, ansvar och tolerans som behandlades i expertdebatter tillsammans med hundratals deltagare.

Framtiden är inget självuppfyllande scenario – megatrender kan hanteras medvetet

På SuomiAreena och i många sammanhang i offentliga debatter har vi hört att vi genomgår en omvälvning i stort sett inom alla delområden av livet. Megatrender, såsom en allt större användning av artificiell intelligens, EU och dess betydelse för Finland, regionalisering och klimatförändringar, är en del av vår vardag både som medborgare och myndigheter.

I Björneborg dryftades Finlands roll inte bara som ett föremål för dessa förändringar utan även som en aktiv europeisk och världspolitisk aktör vid förändringarna. Debatten fokuserade på olika förändringskrafters inverkan på både beslutsfattandet och vardagen i Finland.

I debatterna underströks att Finland är ett välfärdssamhälle som har byggts på ett målmedvetet sätt och att Finland har en stark regional självkännedom och ganska likadana värderingar med andra nordiska länder. Som en av EU:s medlemsstater är vi en del av en mer omfattande politisk enhet än bara av Norden, vilket ställer vissa krav på ekonomin och politiken. Som en del av en global gemenskap är vår uppgift i sin tur att reagera på megatrender genom att ta ansvar för till exempel att bromsa klimatförändringar och hantera flyktingläget.

I paneldeltagarnas anföranden upprepades ofta ett och samma budskap oberoende av tema: framtiden är inget självuppfyllande scenario utan vi kan påverka den. Megatrenderna och de hotbilder som trenderna skapat är verkliga, men vi kan också medvetet hantera dem.

Framtidsperspektivet kan vara en del av revisionsverksamheten

Vilka lärdomar av SuomiAreena fick då VTV? Det är bra att förhålla sig proaktivt till framtiden även inom statsförvaltningen. Framtidsutmaningar och rådande megatrender erbjuder redan nu många teman för granskning – på så sätt har VTV också en konkret möjlighet att delta i förberedelserna för framtiden.

Framtidsperspektivet kan vara en del av hela livscykeln för revisionsverksamheten, allt från utformning av en granskningsplan till uppföljning. Genom att välja revisionsobjekt som har samband med megatrender har VTV också en utmärkt chans att påverka utvecklingen av det finländska samhället till exempel genom utlåtanden och proaktivt framtidsinriktat samarbete. Produktionen av aktuell, relevant och högkvalitativ revisionsinformation kommer att vara en allt viktigare tjänst när beslutsfattarna förbereder sig för framtiden.

SuomiAreena var en utmärkt organiserat mångsidigt evenemang, där de sakkunniga paneldeltagarna lyfte fram fräscha synvinklar och där de politiska uppretande inläggen även gav ett visst underhållningsvärde. De intensiva debatterna och värmen hade tröttat ut en del åhörare som svimmade i stadig takt. Trots detta orkade dessa unga tjänstemän bra att gå och lyssna på olika uppträdare, allt från Pete Parkkonen till Tarja Halonen.

Skribenter: Tiina Väänänen, Ines Gullichsen

kategorier