Jonna Carlson

On lottovoitto syntyä maahan, jossa vaalirahoitusta valvotaan!

Kuntavaaliehdokkaiden tulisi kuunnella äänestäjiä herkällä korvalla ja kertoa vaalirahoituksestaan jo hyvissä ajoin ennen vaalipäivää vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen avulla. Läpinäkyvä vaalirahoitus vahvistaa kansalaisten luottamusta siihen, että demokraattinen järjestelmä toimii.

Politiikka on ollut viime vuodet turbulenssissa. Meistä jokainen on seurannut jännityksellä erilaisten vaalien lopputuloksia, eri puolilla maailmaa. Olemme seuranneet kansalaisten sinnikkäitä mielenosoituksia valtioissa, joissa vapaita ja rehellisiä vaaleja ei ole kyetty järjestämään, ja olemme seuranneet vaaleja, joiden rehellisyys on tarkoituksellisesti pyritty kyseenalaistamaan valtaapitävien tahoilta. Näin on toimittu jopa valtioissa, joissa on vahvat instituutiot ja vankka perustuslaillinen pohja jokaisen kansalaisen äänioikeuden turvaamiseksi.

Suomessa vaalien rehellisyyteen luotetaan laajasti, sillä vaaliprosessi on aidosti läpinäkyvä. Tämän ovat myös ETYJ:in arvioijat todenneet vuoden 2017 kuntavaaleja arvioivassa raportissa. Sen sijaan luottamus päättäjiin tuntuu välillä huojuvan. Osin kyse lienee terveestä kriittisyydestä poliittisia luottamushenkilöitä kohtaan, mutta muitakin syitä voi piillä häilyvän luottamuksen taustalla. Yksi syy saattaa olla heikko vuorovaikutus päättäjien ja kansalaisten välillä. Tämä voi selittää myös sitä havaintoa, että kansalaisten luottamus päättäjiin lisääntyy vaalien läheisyydessä. Vuoropuhelu ehdokkaiden ja kansalaisten välillä lienee aktiivisinta juuri vaalien alla.

Kuntavaalien häämöttäessä ehdokkaiden on hyvä muistaa, että luottamusta voi lisätä muillakin tavoin kuin olemalla vaaleissa ehdolla. Yksi tapa on kertoa omasta vaalirahoituksestaan avoimesti äänestäjille.

Äänisaalis kasvaa, kun viestii avoimesti vaalirahoituksesta?

Kevään kuntavaalien myötä vaalirahoitusvalvonnan verkkosivustolla riittää tutkittavaa sisältöä, sillä kuntavaaleissa on ehdolla noin 30 000 henkilöä. Heistä noin 17 000 tulee valituksi kunnanvaltuutetuksi tai varavaltuutetuksi, ja näin heistä tulee ilmoitusvelvollisia vaalirahoituksestaan.

Suomessa kansalaisilla on mahdollisuus tutustua ehdokkaiden vaalirahoitukseen. Vaalirahoitusilmoitukset ovat julkisia asiakirjoja ja kaikkien saatavilla osoitteessa Vaalirahoitusvalvonta.fi. Sivuston kautta jokainen voi tutkia niin oman ehdokkaansa vaalirahoitusta kuin valtakunnallisesti kaikkia jätettyjä vaalirahoitusilmoituksia.

Jokainen vaaleissa ehdolla oleva henkilö voi kertoa vaalirahoituksestaan hyvissä ajoin ennen vaalipäivää vapaaehtoisella ennakkoilmoituksella. Se on ensisijaisesti tapa kommunikoida äänestäjille vaalikampanjan kuluista ja kerätystä rahoituksesta. Yhä useammalle kansalaiselle on erityisen tärkeää saada tietoa oman ehdokkaan vaalirahoituksesta jo ennen äänestyspäivää. Jättämällä ennakkoilmoituksen ehdokas voi siis mahdollisesti vaikuttaa yksittäisen kansalaisen äänestyspäätökseen.

Laki velvoittaa kertomaan vaalirahoituksesta äänestäjille

Vaalirahoituslain mukaan kaikki kuntavaalien noin 17 000 ilmoitusvelvollista ovat velvoitettuja tekemään vaalirahoitusilmoituksen Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Vaalirahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, jolla katetaan ehdokkaan kampanjan toteuttamisesta aiheutuneita kuluja riippumatta siitä, milloin kulut maksetaan. Kampanja alkaa aikaisintaan kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy viimeistään kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen.

Aiempien kuntavaalien valvonnan perusteella ainakin osa kuntavaaliehdokkaista vaikuttaa ajattelevan, ettei heidän tarvitsisi tehdä tiliä vaaleja varten kerätystä rahoituksesta samalla tavalla kuin eduskuntavaaliehdokkaiden. Toki kampanjat ovat huomattavasti pienempiä kuin eduskuntavaaleissa, mutta kyse on suuremmasta periaatteellisesta kysymyksestä kuin rahasummien suuruudesta. Ja vaikka ehdokas itse kokisi, että kuntapäätöksentekijä on etäällä Arkadianmäestä, niin kansalaisten mielestä kuntavaalit ovat lähes yhtä merkittävät vaalit kuin eduskuntavaalit.

Kasvaako luottamus päättäjiin myös kevään vaaleissa?

Jalot periaatteet lainsäädäntömme taustalla ovat siis samat vaaleista riippumatta. Vaalirahoituslain perimmäinen tarkoitus on lisätä vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä. Tämä toteutetaan parhaiten, kun ehdokkaat kertovat äänestäjille avoimesti, mistä heidän vaalikampanjointiinsa kerätty rahoitus on peräisin ja mitkä ovat heidän vaalikampanjansa todelliset kustannukset.

Olisiko vuoden 2021 kuntavaaleissa jälleen paikka lunastaa äänestäjien luottamus ja myös kasvattaa sitä? Haastan kaikki kuntavaaliehdokkaat tekemään vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen verkossa hyvissä ajoin ennen vaalipäivää!

 

Kategoriat