Akkuarvoketjun edistäminen

Luvituksen ennakoitavuus ja osaavan työvoiman varmistaminen ovat kriittisiä tekijöitä suomalaisen akkualan kasvulle. Suomen Malmijalostus Oy:llä on ollut olennainen rooli akkualan investointien edistämisessä. VTV suosittaa, että alan tukemiseen kohdennettavia avustuksia seurataan keskitetysti.

Akkuarvoketjussa liikenteen sähköistymisen mahdollistavia mineraaleja jalostetaan akkutuotannoksi. Valtio edistää arvoketjun muodostumista

  • investointeja vauhdittavalla omistajuudella ja markkinoinnilla,

  • tukemalla tutkimusta ja innovaatioiden kaupallistamista,

  • pitämällä huolta kansallisesta logistiikka- ja energiainfrastruktuurista sekä

  • varmistamalla työvoiman saatavuutta.

Tarkastuksessa tuotettiin tietoa akkuarvoketjun tavoitteiden ja toimenpiteiden kehittymisestä ja esteistä sekä valtion eri toimintojen rooleista akkuarvoketjun edistämisessä.

Muun muassa raaka-aineiden tuotannon ja energian vähähiilisyys vaikuttaa siihen, että Suomeen kohdistuu akkualan investointeja. Tätä tukee valtion aktiivinen omistajuus. Alan kasvun esteiksi voivat muodostua kuitenkin epäonnistuminen luvituksen ennakoitavuudessa tai työvoiman ja osaamisen varmistamisessa.

Suomen viranomaisten myöntämä ympäristölupa antaa kansainvälisestikin takeita siitä, että tuotanto on kestävää. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja ympäristölupamenettelyn ongelmana on kuitenkin pitkä kesto. Yritysten näkökulmasta on tärkeää, että lupaprosessin kesto ja lopputulos ovat jossain määrin ennakoitavissa.

Työvoiman ennakoitava saatavuus on akkualan kasvun edellytys. Osaamistarpeisiin vastaaminen ei edellytä täysin uudenlaista osaamista tai koulutusta, vaan olemassa olevaa osaamista voidaan muuntaa tai tutkintojen osia voidaan yhdistellä akkualan tarpeita vastaaviksi.

Akkualalla on jo nyt vakavia kohtaanto-ongelmia. Kansallisen osaamisjärjestelmän toimijoilla on ollut riittävästi ennakointitietoa akkualan kehityksestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole kuitenkaan hyödyntänyt tätä tietoa varmistaakseen akkualan työvoiman saatavuutta, vaan se on vastuuttanut koulutuksen järjestäjiä ja yrityksiä huolehtimaan niiden omista osaamistarpeista.

Kategoriat