Alueelliset ympäristökeskukset tavoite 2-ohjelman toteuttajina

Alueelliset ympäristökeskukset ovat kokonaisuutena arvioiden toteuttaneet tavoite 2 -ohjelmatyössään sekä aluekehitys- että ympäristöpoliittista linjaa hyvin. Tavoitteena oli selvittää alueellisten ympäristökeskusten rooli ja toiminta tavoite 2 -ohjelman toteuttajina. Tarkastus toteutettiin keskittymällä ohjelmatyöhön liittyvien strategioiden ja suunnitelmien toteuttamiseen sekä toiminnan tuloksellisuuteen.

Kategoriat