Jälkiseurantaraportti: Alueelliset ympäristökeskukset tavoite 2 -ohjelman toteuttajina

Ottaen huomioon tarkastuskohteessa tapahtuneet muutokset, ympäristöministeriöltä ja ELY-keskusten Y-vastuualueilta saadut selvitykset ovat riittäviä. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuskohteessa on tarkastuksen (183/2009) jälkeen tapahtunut merkittävä organisatorinen muutos. Entiset alueelliset ympäristökeskukset lakkautettiin ja niiden tehtävät siirtyivät perustetuille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskus). Myös uuden rakennerahastokauden 2007–2013 tavoitteet ja niiden painotukset muuttuivat tarkastuksenaikaisesta.

Rakennerahastokaudella 2007–2013 ELY-keskusten Y-vastuualueiden hankevalmistelujen ja rahoitettujen hankkeiden määrä oli huomattavasti pienempi kuin alueellisten ympäristökeskusten hankkeiden määrä edellisellä rakennerahastokaudella 2000–2006.

Varsinaisia yrityshankkeita oli vähän, mutta ELY-keskusten Y-vastuualueiden hankkeet kuitenkin edistivät yritystoiminnan edellytyksiä. Varsinaiset yritystukihankkeet valmistellaan yleensä ELY-keskusten elinkeino-, työvoima- ja osaamisen vastuualueilla.

Koska rahoitettavissa hankkeissa tuli olla kytkentä yritystoimintaan tai elinkeinotoimintaan, ei ollut mahdollista rahoittaa yksinomaan ympäristötavoitteita edistäviä hankkeita. Ympäristöhallinnon omaan käyttöön ei voitu kehittää pisteytysmenetelmää, koska rahoitettavien hankkeiden valintakriteerejä määriteltiin yhteistyössä muiden hallinnonalojen viranomaisten kanssa.

Suurimmassa osassa ELY-keskusten Y-vastuualueista käytettiin alueen ympäristöohjelmaa tai -strategiaa hankevalintojen suuntaamisessa. Ympäristötavoitteiden seurannan kannalta ongelman muodostaa se, että EURA 2007 -järjestelmä ei mahdollista tätä.

Järjestelmän kehittäminen ei kuitenkaan ole ympäristöhallinnon vaan työ- ja elinkeinoministeriön asia.

Ottaen huomioon tarkastuskohteen organisoinnissa ja rakennerahasto-ohjelman tavoitteissa tapahtuneet muutokset, katsoo tarkastusvirasto, että ympäristöministeriöltä ja ELY-keskusten Y-vastuualueilta saadut selvitykset ovat riittäviä.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat