De regionala miljöcentralerna som verkställare av mål 2 -programmet

Målet av revisionen var att utreda miljöcentralernas roll och verksamhet i realiseringen av mål 2 -programmet. Revisionen företogs med betoning på hur strategierna och planerna i anslutning till programmet hade realiserats och på resultaten av verksamheten. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier