Aluekeskusohjelman toteutus vuosina 2004–2006

Ohjelman seuranta ja valvonta ovat toteutuneet valtionavustusten myöntämisen ja käytön osalta asianmukaisella tavalla. Tulosten raportoinnissa on sitä vastoin puutteita. Tarkastuksen kohteena oli aluekeskusohjelman toteutus Forssan Jyväskylän, Kajaanin ja Raahen seutukuntien aluekeskuksissa sekä sisäasiainministeriössä.

Kategoriat