Förverkligandet av regioncentralprogrammet åren 2004-2006

På basis av revisionen har uppföljningen och övervakningen av regioncentralprogrammet skötts på ett adekvat sätt vad gäller beviljande och användning av statsbidragen. I rapporteringen av regioncentralprogrammets resultat förekommer däremot brister. Föremål för revisionen var förverkligandet av regioncentralprogrammet åren 2004-2006. Programmets förverkligande granskades med en revision som hänförde sig till regioncentra i Forssa, Jyväskylä, Kajana och Brahestad ekonomiska regioner samt inrikesministeriet. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier