Ammatillisen koulutuksen reformi

Valtiontalouden pitkän aikavälin kestävyys edellyttää, että ammatillinen koulutus antaa vahvan perustan opiskelijoiden työllistymiselle ja että koulutus vastaa elinkeinoelämän ja yritysten kehittyviin osaamistarpeisiin. Reformin toimeenpano on edennyt tavoitteiden suuntaisesti. VTV suosittaa, että tulorekisteri otetaan käyttöön yhdeksi tietolähteeksi, kun koulutuksen vaikuttavuutta seurataan.

Ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoitus on vuonna 2021 noin 1,9 miljardia euroa. Tästä kunnat kattavat yhden miljardin, ja loppuosa kohdennetaan koulutuksen järjestäjille valtionosuutena ja valtionavustuksina valtion rahoitusosuudesta.

Opiskelijoiden polku työelämään sekä yritysten tarpeita vastaava osaaminen ovat keskeisiä asioita, kun valtiontalouden pitkän aikavälin kestävyyttä varmistetaan. Tarkastuksessa on pyritty varmistumaan siitä, että reformi tukee opiskelijoiden työllistyvyyttä ja osaamiseen perustuvaa kansantalouden rakenteellista kilpailukykyä.

Tarkastuksen perusteella reformin tavoitteiden toteutuminen näyttää kehittyvän hyvin. Valmistelun nopea aikataulu ja muutoinkin haastava ympäristö selittävät tarkastuksessa havaittuja toimeenpanon ongelmia. Nopea aikataulu sekä samaan ajankohtaan ajoittuneet määrärahaleikkaukset ovat lisäksi aiheuttaneet hallinnollista taakkaa sekä kuormittaneet oppilaitosten johtoa ja henkilöstöä.

Jatkuvan oppimisen periaatteen mukaisesti koulutusjärjestelmän tulee tukea erilaisen osaamisen yhdistämistä, syventämistä ja suuntaamista paitsi tutkintojen ja tutkinnon osien myös näitä pienempien koulutuskokonaisuuksien kautta. Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen turvaaminen taas on ensiarvoista koulutusjärjestelmän kestävyyden varmistamisessa.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-501-6