Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulujen strategioissa kuvattujen yleisten päämäärien saavuttamiseksi kaivattaisiin konkretisoituja toimintasuunnitelmia työelämäyhteistyön syventämiseksi. Ammattikorkeakoulujen tulisi olla aktiivisia ja ilmaista selvästi, minkälaisia palveluita ja yhteistyömuotoja niillä on työ- ja elinkeinoelämälle ja ketkä yhteistyöstä vastaavat. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, miten työelämälähtöisyys toteutuu ammattikorkeakoulutuksessa. Tarkastus kohdistettiin kahteen keskeiseen koulutusohjelmaan, rakennustekniikkaan ja hoitotyöhön.

Kategoriat