Eduskunnan lausumien toimeenpano

Tarkastuksen perusteella hallitus on yleisesti ottaen toimeenpannut lausumat riittävästi. Puutteet lausumien toimeenpanossa ovat johtuneet useimmiten resurssien puutteesta. Tarkastuksen pääkysymyksenä oli, missä määrin hallitus on toimeenpannut eduskunnan lausumat.

Kategoriat