Jälkiseurantaraportti: Eduskunnan lausumien toimeenpano

Kehittämisehdotukset ovat toteutuneet vain jossain määrin: vain lausumien lukumäärän vähentäminen on toteutunut. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa annettujen kehittämisehdotusten johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuskertomuksessa (1/2014 Eduskunnan lausumien toimeenpano) arvioitiin sitä, miten hyvin valtioneuvosto on toteuttanut ne toimenpiteet, joita eduskunta on edellyttänyt lausumissa. Havaittiin, että valtioneuvosto oli toimeenpannut lausumat riittävän hyvin ja eduskuntaa tyydyttävällä tavalla.

Tarkastuksessa ei annettu varsinaisia suosituksia, koska lausumamenettelyn kehittäminen on ensisijaisesti eduskunnan vastuulla. Tarkastuksessa kuitenkin kartoitettiin keinoja lausumamenettelyn kehittämiseksi, ja tässä jälkiseurannassa arvioitiin näiden kehittämisehdotusten toteutumista.

Kehittämisehdotukset ovat toteutuneet vain jossain määrin. Viidestä kehittämisehdotuksesta vain yksi, eli lausumien lukumäärän vähentäminen, on toteutunut. Kaksi kehittämisehdotusta toteutuivat osittain; nämä olivat ehdotukset lausumien voimassaoloajan rajoittamisesta ja raportoinnista aiheutuvan työtaakan vähentämisestä.

Kaksi kehittämisehdotusta eivät toteutuneet; nämä olivat ehdotukset lausumamenettelyn vuorovaikutteisuuden lisäämisestä ja lausumatietokannan uudistamisesta.

Tarkastusvirasto seuraa lausumamenettelyn kehittämistä osana normaalia hallinnon seurantaa. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa siitä huolimatta, että kehittämisehdotukset eivät ole toteutuneet.

 

Kategoriat