Verkställandet av uttalandena av riksdagen

På basis av revisionen har regeringen allmänt taget verkställt uttalandena i tillräcklig mån. Bristerna i verkställandet av uttalandena har oftast berott på resursbrist. Huvudfrågan vid revisionen var i vilken mån regeringen har verkställt uttalandena av riksdagen.

kategorier