Finanssipolitiikan valvonnan arvio julkisen talouden hoidosta 2016

Ennakkoarvion perusteella Suomi noudattaa vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä vuonna 2016. Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut Suomen alustavan talousarviosuunnitelman sekä sen taustalla olevan aineiston.

Tiivistelmä arviosta

Ennakkoarvion perusteella Suomi noudattaa vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä vuonna 2016.

Tarkastusvirasto kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että ennusteen perusteella vuoden 2017 rakenteellisen jäämän muutos tulee jäämään noin prosenttiyksikön vaaditusta muutoksesta ja Suomen julkisyhteisöjen bruttovelka on ylittänyt 60 prosentin kynnysarvon.

Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2017 ja vuoden 2016 lisätalousarviot noudattavat valtiontalouden kehyssääntöä. Valtiovarainministeriön ennusteen perusteella tähän mennessä päätetyt toimet eivät riitä asetettujen rahoitusasematavoiteiden saavuttamiseen vuoteen 2019 mennessä valtiontalouden ja sosiaaliturvarahastojen osalta.

Kategoriat