Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Tarkastuksessa havaittiin puutteita ja kehittämistarpeita lainsäädäntösuunnitelmien tietoperustassa, resursseissa, hallinnoinnissa, toimeenpanossa ja seurannassa. Tarkastus kohdistui hallituksen vuonna 2007 käyttöönottaman lainsäädäntösuunnitelmaan.

Hallitus otti käyttöön vuonna 2007 vaalikauden kattavan hallituksenlainsäädäntösuunnitelman. Se on 2000-luvulla ensimmäinen säädöspolitiikkaa koskeva valtioneuvostotasoinen suunnitelma, joka perustuu suoraan hallitusohjelmaan. Suunnitelma sisältää periaatteita ja toimenpiteitä (tavoitteita) sääntelyn kehittämiseksi. Suunnitelmaan sisältyi myös hallituksenkeskeiset lainsäädäntöhankkeet, ja niiden valmistelussa tuli noudattaa hyvän säädösvalmistelun käytäntöjä. Toinen hallituksen lainsäädäntösuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2011 osana hallitusohjelman strategista toimeenpanosuunnitelmaa.

Tarkastuksessa selvitettiin, oliko lainsäädäntösuunnitelmat valmisteltu asianmukaisesti, ovatko lainsäädäntösuunnitelmien tavoitteet ja keinot olleet selkeitä ja säädöspoliittisesti olennaisia sekä ovatko säädöshankkeet olleet keskeisiä hallitusohjelman kannalta ja miten vuoden 2007 lainsäädäntösuunnitelman toimeenpano on onnistunut.

Tarkastus kohdistui myös hallitusten lainsäädäntösuunnitelmien hallinnointiin ja seurantaan sekä niiden sisältöön. Vuoden 2007 lainsäädäntösuunnitelman osalta selvitettiin myös suunnitelman toimeenpanon onnistumista ja vaikutuksia ministeriöiden säädösvalmistelun käytäntöihin lähinnä valtiovarainministeriössä, opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä liikenne- ja viestintäministeriössä.

Tarkastuksessa havaittiin puutteita ja kehittämistarpeita lainsäädäntösuunnitelmien tietoperustassa, resursseissa, hallinnoinnissa, toimeenpanossa ja seurannassa.

 

Kategoriat