Jälkiseurantaraportti: Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Lainsäädäntösuunnitelma ei ole edistynyt sisällöllisesti, mutta säädösvalmistelun ohjeistusta, tietojärjestelmiä ja ylläpitovastuita on parannettu kannanottojen suuntaisesti. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma -tarkastuksesta (12/2012). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksessa (18/2012 Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma) havaittiin puutteita lainsäädäntösuunnitelmien valmistelun tietoperustassa, kuten organisatoristen rakenteiden, resurssien ja tehtävien vastaavuus eri sääntelyaloilla, valmistelun ja toimeenpanon organisoinnissa, resursoinnissa ja seurannassa. Tarkastuksessa havaittiin myös puutteita tietojärjestelmien käytettävyydessä säädöshankkeiden suunnittelun ja valmistelun avoimuuden näkökulmasta.

Jälkiseurannan havaintona on, että lainsäädäntösuunnitelma ei ole sisällöllisesti edistynyt ja sen laadinnan aikajänne on lyhentynyt istuntokausiin. Toimijoiden vastuita konsernitasoiseen lainsäädäntösuunniteluun liittyen ei ole määritelty ja osoitettu kattavasti. Jälkiseurannassa ei voitu vakuuttua siitä, tietoperustan tuottaminen konsernitasoisen lainsäädäntösuunnittelun lähtökohdaksi sääntelyn ongelmakohdista erilaisissa sääntely-ympäristössä olisi tarkastusajankohtaan nähden edistynyt.

Säädösvalmistelun ohjeistusta on kuitenkin parannettu tarkastuksen kannanottojen suuntaisesti. Säädösvalmistelun tietojärjestelmiä ja ylläpitovastuita on myös uudistettu ja tietojärjestelmien hyödynnettävyyttä parannettu tiedon avoimuuden ja ennakollisen vaikuttamisen suuntaan.

Jälkiseurantaa ei ole tarpeen jatkaa.

Tarkastusvirasto jatkaa lainsäädäntösuunnittelun tietoperustan parantamisen ja lainsäädäntösuunnittelun sisällön kehittämisen seurantaa mukaan lukien hallinnollisten toimijoiden vastuiden määrittely ja osoittaminen osana lainsäädännön laadun teema-alueen seurantaa ja tarkastussuunnittelua.

Kategoriat