Regeringens lagstiftningsplan

Vid revisionen observerades brister och utvecklingsbehov i lagstiftningsplanernas faktaunderlag, resurser, administrering, verkställande och uppföljning. Vid revisionen granskades regeringens lagstifningsplan. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

Regeringen tog år 2007 i användning regeringens lagstiftningsplan som omfattar hela valperioden. Den är på 2000-talet den första planen på statsrådets nivå som gäller författningspolitiken och som baserar sig direkt på regeringsprogrammet. Planen innehåller principer och åtgärder (målsättningar) för utvecklande av regleringen. I planen ingick också regeringens centrala lagstiftningsprojekt, och i beredningen av dem hade man att iaktta praxis för en god författningsberedning. Regeringens andra lagstiftningsplan godkändes år 2011 som en del av den strategiska verkställighetsplanen för regeringsprogrammet.

Vid revisionen klarlades, om lagstiftningsplanerna har beretts adekvat, om målsättningarna och verktygen i lagstiftningsplanerna har varit tydliga och författningspolitiskt väsentliga samt om författningsprojekten har varit centrala med tanke på regeringsprogrammet och hur verkställigheten av 2007 års lagstiftningsplan har lyckats. Revisionen hänförde sig också till administreringen och uppföljningen av regeringarnas lagstiftningsplaner samt deras innehåll. I fråga om 2007 års lagstiftningsplan klarlades också hur verkställandet av lagstiftningsplanen har lyckats och verkningarna på förfarandena i ministeriernas författningsberedning närmast hos finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt kommunikationsministeriet.

Vid revisionen observerades brister och utvecklingsbehov i lagstiftningsplanernas faktaunderlag, resurser, administrering, verkställande och uppföljning.

 

kategorier