Jälkiseurantaraportti: Budjettitalouden sisäinen yhteisrahoitus toiminnan rahoituslähteenä

Sisäinen yhteisrahoitus tarkoittaa sitä, että valtion virasto rahoittaa jonkin toisen valtion viraston toimintaa. Suurin osa tarkastuksen suosituksista on vielä toteuttamatta. Valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori ovat kuitenkin toteuttaneet joitakin toimenpiteitä ja jatkavat kehittämistyötä tarkastuksen suositusten mukaisesti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Budjettitalouden sisäinen yhteisrahoitus toiminnan rahoituslähteenä -tarkastuksesta (15/2021). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksen kohteena oli valtion budjettitalouden sisäinen yhteisrahoitteinen toiminta. Sisäinen yhteisrahoitus tarkoittaa sitä, että valtion virasto rahoittaa jonkin toisen valtion viraston toimintaa.

Tarkastuksessa havaittiin, ettei valtion budjetissa kerrottu riittävän läpinäkyvästi määrärahojen käyttämisestä yhteisrahoituksen maksamiseen. Lisäksi havaittiin, että merkittävä osa niistä hankkeista, jotka käsiteltiin kirjanpidossa yhteisrahoitteisina, eivät tosiasiassa olleet luonteeltaan yhteisrahoitteisia. Suosituksia tehtiin myös muun muassa yhteisrahoitteisen toiminnan määritelmän tarkentamisesta sekä tulojen ja menojen kohdentamisesta.

Jälkiseurannan perusteella valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori ovat tehneet suositusten mukaisia kehittämistoimia ja aikovat jatkaa niitä. Valtiovarainministeriö on julkaissut aiheesta raportin elokuussa 2023 (Tutkimusorganisaatioille myönnettävien valtionavustusten ja yhteisrahoitteisen toiminnan käytännöt, Valtiovarainministeriön julkaisuja 2023:58). Jatkotoimet ovat käynnissä ohjeistuksen laatimiseksi, sisäisen yhteisrahoituksen ilmenemiseksi selkeämmin budjetista, yhteisrahoitteisen toiminnan ja yhteistoiminnan määritelmien tarkentamiseksi sekä luopumiseksi kirjausoikeuden käyttämisestä yhteisrahoitteisessa toiminnassa.

Valtiokonttori on suosituksen mukaisesti päivittänyt jakamattoman määrärahan jakopäätöksen sisältöä koskevan ohjeen.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa. Yhteisrahoitteista toimintaa tarkastetaan tarkastussuunnitelmiin perustuen osana vuosittain toteutettavia tilintarkastuksia.

Kategoriat