Jälkiseurantaraportti: Erityisopetus perusopetuksessa

Suositusten ja kannanottojen suuntaista kehitystä on tapahtunut jonkin verran, mutta kaikilta osin ei ole varmaa, että kehitys myös jatkuu myönteisenä. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuskohteessa on tapahtunut jonkin verran myönteistä kehitystä tarkastuksen (8/2013 Erityisopetus perusopetuksessa) suositusten ja kannanottojen suuntaan kaikilla seuranta-alueilla. Kaikilta osin ei kuitenkaan ole vielä varmaa, että kehitys myös jatkuu myönteisenä.

Koska perusopetuksen koulunkäynnin tuki on tärkeä osa oppilaan saamaa tukea ja ehkäisee osaltaan syrjäytymistä, tulisi tähän toimintaan kiinnittää hallinnonalan perusseurannassa edelleen huomiota.

Tämän tarkastuksen jälkiseurantaa ei kuitenkaan ole enää tarvetta jatkaa.

 

 

Kategoriat