Jälkiseurantaraportti: Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus

Valtiovarainministeriö on hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjauksessa pyrkinyt huomioimaan käyttäjäorganisaatioiden toiminnallisia tarpeita aiempaa enemmän. Jälkiseurannan perusteella valtiovarainministeriö on pyrkinyt kehittämään turvallisuusverkkotoiminnan ohjausta tarkastuksessa esitettyjen suositusten suuntaisesti. Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus -tarkastuksesta (14/2016). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus -tuloksellisuustarkastuksen tavoitteena oli selvittää, tukeeko hallinnon turvallisuusverkon ohjaus tuloksellista toimintaa. Kohteena oli erityisesti valtiovarainministeriö turvallisuusverkkotoiminnan ohjauksesta vastaavana ministeriönä.

Jälkiseurannan perusteella voitiin todeta, että valtiovarainministeriö on hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjauksessa pyrkinyt huomioimaan käyttäjäorganisaatioiden tarpeita aiempaa enemmän. Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjausta on myös pyritty kytkemään tiiviimmin osaksi valtion ICT-kokonaisuutta ja sen ohjausta. Kokonaisnäkemyksen merkitys korostuu, jotta vältyttäisiin päällekkäisiltä tai keskenään ristiriitaisilta ratkaisuilta ja toimintamalleilta. Turvallisuusverkon teknologia-arkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelun pohjaksi on otettu käyttäjäorganisaatioiden oman toiminnan tavoitetilat. Turvallisuusverkkotoiminnan pysyvästä rahoitusmallista on tehty turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunnassa linjaus, joka on todettu käytännössä toimivaksi. Asiakkaat ovat olleet aiempaa tyytyväisempiä myös kustannusten läpinäkyvyyteen. Valtiovarainministeriö on dokumentoinut tarkastuksen jälkeen turvallisuusverkon ohjauksen prosesseja aiempaa täsmällisempiin kuvauksiin ja ohjeisiin.

Edellä kuvatun perusteella valtiovarainministeriö on kehittänyt hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjausta tarkastuksessa esitettyjen suositusten suuntaan. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat