Jälkiseurantaraportti: Harmaan talouden torjuntaohjelmat ja torjuntatyön koordinaatio

Hallituksen ja talousrikostorjunnan johtoryhmän toiminta on ollut tarkastuksen suositusten ja kannanottojen mukaista. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Harmaan talouden torjuntaohjelmat ja torjuntatyön koordinaatio -tarkastuksesta (9/2015). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksen (14/2015 Harmaan talouden torjuntaohjelmat ja torjuntatyön koordinaatio) suositukset ja tarkastuksessa esitetyt keskeiset kannanotot kohdentuivat torjuntaohjelman ja hanketyön ennustettavuuteen, jatkuvuuteen sekä vaikuttavuuden edellytyksiin ja arvioinnin käytäntöihin.

Jälkiseurannan mukaan hallituksen ja talousrikostorjunnan johtoryhmän toiminta on ollut tarkastuksen suositusten ja kannanottojen mukaista. Hallitus on tarkastuskertomuksen julkaisemisen jälkeen antanut harmaan talouden torjunnan strategian, jonka tarkoituksena on varmistaa torjuntatyön pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta.

Kesällä 2016 julkistettu uusi harmaan talouden torjuntaohjelma ottaa aiempia ohjelmia paremmin huomioon myös hanketoiminnan vaikuttavuuden seurannan. Syksyllä 2016 on talousrikostorjunnan johtoryhmän johdolla käynnistetty hanke, jossa luodaan menettelyt hallinnonalojen yhteisen tilannekuvan ylläpitämiseksi. Tilannekuvaprosessin keskeisenä tarkoituksena on turvata myös eduskunnan ajantasainen tiedonsaanti harmaan talouden torjunnasta ja torjuntatoimien vaikuttavuudesta.

Tarkastuskohteessa on tapahtunut merkittävää tarkastuksen suositusten ja kannanottojen suuntaista kehitystä. Jälkiseurannassa havaitut, tähän mennessä toteutetut toimet osoittavat, että harmaan talouden torjunnasta vastuussa olevalla hallinnolla ja tarkastusvirastolla on yhteinen näkemys torjuntatyön kehittämistarpeista.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat