Jälkiseurantaraportti: Julkisen talouden riskit – kansainväliset suositukset

Jälkiseurannan perusteella valtiovarainministeriö on kehittänyt viestintää kansainvälisistä talouspoliittisista suosituksista. Ministeriö on alkanut viestiä erillisen viestintäsuunnitelman mukaisesti EU-ohjausjakson eri vaiheista. Ministeriö on myös tarkentanut Suomen kansallisen uudistusohjelman osaa institutionaalisista kysymyksistä ja sidosryhmien osallistumisesta, todetaan Julkisen talouden riskit – kansainväliset suositukset -selvityksen jälkiseurannassa.

Julkisen talouden riskit – kansainväliset suositukset -selvityksen tavoitteena oli arvioida, onko kansainvälisten organisaatioiden säännöllisin määräajoin julkaisemat talouspolitiikkaan liittyvät suositukset ja mahdollisuuksien mukaan seurantatiedot niiden toteutumisesta saatavilla mahdollisimman ajantasaisesti, selkeästi ja helposti. Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin kansainvälisissä suosituksissa vahvasti esillä olleiden rakenteellisten uudistusten vaikutuksia julkisen talouden riskeihin.

Selvityksessä havaittiin, että kansainvälisten organisaatioiden suositusten julkaisukäytäntöjä, EU-ohjausjakson viestintäkäytäntöjä kokonaisuutena sekä siihen liittyvää Suomen kansallisen uudistusohjelman osaa ”Institutionaaliset kysymykset ja sidosryhmien osallistuminen” tulisi kehittää. Lisäksi merkittäviä rakenteellisia uudistuksia koskeviin hallituksen esityksiin tulisi mahdollisuuksien mukaan sisällyttää kuvaus vaikutusarvioinnin taustaoletuksista sekä herkkyystarkasteluja uudistusten vaikutuksista taustaoletuksia muutettaessa.

Jälkiseurannan perusteella VM on kehittänyt kansainvälisten suositusten viestintää. Valtiovarainministeriö on alkanut viestiä suunnitelmallisesti EU-ohjausjakson ja yhteisen budjettijakson eri vaiheista saattaakseen suositukset aiempaa paremmin sidosryhmien tietoon. ”Institutionaaliset kysymykset ja sidosryhmien osallistuminen” -osaa kansallisessa uudistusohjelmassa on tarkennettu.

Jälkiseurannan perusteella suositus koskien herkkyysanalyysien lisäämistä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia koskeviin hallituksen esityksiin ei ole tässä vaiheessa johtanut käytännön toimiin.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa. Erityisesti rakenteellisten uudistusten vaikutusarvioita tullaan tarkastelemaan osana säännöllistä tarkastusviraston seurantaa.

Kategoriat