Jälkiseurantaraportti: Kansainvälistä suojelua saavien kuntiin osoittaminen ja kuntakorvausjärjestelmän kehittäminen

Kansainvälistä suojelua saavien kuntiin ohjausta ja siirtymistä on arvioitu kattavasti kotoutumislain uudistamisen yhteydessä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Kansainvälistä suojelua saavien kuntiin osoittaminen ja kuntakorvausjärjestelmän kehittäminen -tarkastuksesta (2/2018). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Sisäministeriö on antanut 2017 vastaanottokeskuksille ohjeen kuntaan siirtymisestä ja siihen liittyvistä prosesseista, ja ohjetta ollaan parhaillaan päivittämässä. Jälkiseurannassa havaittiin, että kansainvälistä suojelua saavien kuntiin ohjausta ja siirtymistä on arvioitu kattavasti kotoutumislain uudistamisen yhteydessä. Kuntiin ohjauksen mittareita on alustavasti kehitetty tarkastuksen jälkeen.

Maahanmuuttoviraston tähänastiset kehittämistoimet ovat kohdistuneet vastaanottoprosessiin, laskennallisiin korvauksiin, kiintiöpakolaisten kuntaan osoittamiseen sekä tiedonsaannin parantamiseen. Järjestelmän toimivuutta voidaan arvioida luotettavasti vasta uuden kotoutumislain voimaantulon jälkeen.

Sisäministeriö on yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa laatinut keväällä 2022 selvityksen tilapäistä suojelua saavien kotikuntaoikeudesta (VN/6332/2022). Selvityksessä on kuvattu tilapäistä suojelua saavien oikeutta palveluihin ja etuuksiin vastaanottojärjestelmässä. Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja Maahanmuuttovirasto ovat toimineet yhteistyössä ja tavoitteellisesti vastaanottojärjestelmän kehittämisessä ja kotoutumisen edistämisessä.

Ulkomaalaisprosesseihin osallistuvien viranomaisten sähköistä asiakäsittelyjärjestelmää (UMA-järjestelmä) on kehitetty viime vuosina. Jälkiseurannan perusteella ei voida kuitenkaan vakuuttua siitä, että käytössä olevat tietojärjestelmät tukevat riittävän hyvin tiedonvaihtoa eri toimijoiden välillä.

Jälkiseurannassa voitiin todeta, että työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja Migri ovat toteuttaneet tarkastuksen suosituksia riittävässä määrin ottaen huomioon valinneet olosuhteet.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa. Maahanmuuttopolitiikan ajankohtaisuuden vuoksi kotoutumisen edistymistoimien toteutumista on kuitenkin syytä seurata, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen uudeksi laiksi kotoutumisen edistämisestä.

Kategoriat