Jälkiseurantaraportti: Koronaepidemian johdosta myönnetyt suorat yritystuet – Tukien kohdentuminen ja hallinnointi epidemian alkuvaiheessa

Vastuuviranomaiset ovat ryhtyneet asianmukaisiin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten johdosta. Vuonna 2023 ministeriöt ja tukiviranomaiset ovat paremmin varautuneita mahdollisia häiriötilanteita varten kuin kevättalvella 2020.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Koronaepidemian johdosta myönnetyt suorat yritystuet – Tukien kohdentuminen ja hallinnointi epidemian alkuvaiheessa -tarkastuksesta (13/2021). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksen kohteena olivat koronaepidemian alkuvaiheessa myönnetyt suorat yritystuet ja niihin valtion talousarviossa vuonna 2020 osoitettu rahoitus. Tarkastuksessa selvitettiin, onko koronakriisin suoria yritystukia hallinnoitu asianmukaisesti erityisesti niiden koronapandemian talousvaikutuksia lieventävän kohdentamisen näkökulmasta.

Jälkiseurannassa havaittiin, että valtiovarainministeriön keväällä 2023 asettama työryhmä esitti kriisi- ja häiriötilanteen korvaustoiminnan mallia, joka olisi lähes täysin automatisoitu ja jolla pystytään vastaamaan yritysten tai kansalaisten nopeaan kriisitilanteen tukitarpeeseen. Business Finland ja ELY-keskukset ovat kiinnittäneet huomiota ohjeistuksen selkeyteen, jotta hakijoiden tasapuolinen kohtelu toteutuisi. Business Finland on huomioinut jälkikäteisen tarkastustoiminnan resurssitarpeet ja suorittanut jälkikäteisiä tarkastuksia riittävässä määrin.

Jälkiseurannan perusteella Business Finland, Etelä-­Savon, Hämeen, Keski­-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, Valtiokonttori, työ­ ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö ovat toteuttaneet tarkastuksen suosituksia riittävässä määrin.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat