Jälkiseurantaraportti: Kotouttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Maahanmuuttotilanne muuttui tarkastuksen jälkeen huomattavasti, ja jälkiseurannan perusteella kehityksellä on ollut myönteinen vaikutus kotouttamiseen. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Kotouttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa -tarkastuksesta (3/2014). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksen (3/2014 Kotouttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa) jälkeen maahanmuuttotilanne ja tarve kotouttamiselle muuttuivat Suomessa huomattavasti. Muuttuneen tilanteen vuoksi hallitus ryhtyi useisiin toimenpiteisiin maahanmuuton hallitsemiseksi ja maahanmuuttajien kotouttamiseksi.

Joulukuussa 2015 hallitus hyväksyi turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman, jossa STM:lle asetettiin tehtäväksi huolehtia maahanmuuttajien sosiaaliturvasta. Syyskuussa 2016 hallitus hyväksyi valtion kotouttamisohjelman vuosille 2016–2019. Parhaillaan valmistellaan uutta maahanmuuttopoliittista ohjelmaa sisäministeriön johdolla. Hallituksen odotetaan hyväksyvän ohjelman vuoden 2018 alussa. Maakuntauudistukseen liittyen TEM valmistelee kotoutumislain uudistamista. Myös STM on osallistunut valmisteluun. Valmistelussa on pyritty huomioimaan VTV:n kannanottoja.

Tarkastuksen valmistumisen jälkeen työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen on perustettu kotouttamisen osaamiskeskus vuonna 2014. Kotouttamisen osaamiskeskus on omalta osaltaan lisännyt tietoa ja tarjonnut työvälineitä maahanmuuttajien kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi kuitenkin lisätä alkukartoituksia ja kotoutumissuunnitelmia koskevaa ohjausta ja tiedotusta.

Jälkiseurannan perusteella maahanmuuton kehityksellä on ollut myönteinen vaikutus kotouttamiseen. STM ja TEM ovat yhdessä muiden kotouttamisesta vastaavien toimijoiden kanssa ryhtyneet useisiin toimenpiteisiin kotouttamisen edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat