Jälkiseurantaraportti: Kuntatalouden ohjaus

Valtiovarainministeriö on tehnyt kuntatalouden ohjaukseen muutoksia, jotka vievät sitä jossain määrin VTV:n suositusten ja kannanottojen suuntaan. Tulevina vuosina on seurattava, millaisia muutoksia hyvinvointialueiden aloittaminen aiheuttaa kuntatalouteen ja sen ohjaukseen.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Kuntatalouden ohjaus -tarkastuksesta (6/2018). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksessa arvioitiin, onko valtiovarainministeriön vastuulla oleva kuntatalouden ohjaus toimivaa ja tehokasta. Lisäksi varmistettiin kuntatalouden ohjauksen läpinäkyvyyttä, kehittämissuuntaa sekä ohjauksen tietoperustan luotettavuutta.

Kuntatalouden ohjauksella on merkittävä rooli julkisen talouden kestävyyden turvaamisessa. Koko kuntatalouteen kohdistuva makro-ohjaus uudistettiin osana julkisen talouden suunnittelua vuonna 2015. Tavoitteena oli vastata EU:n budjettikehysdirektiivin vaatimuksiin. Myös valtionosuusjärjestelmää ja kuntalain yksittäisten kuntien taloutta ohjaavia säädöksiä, eli kuntatalouden mikro-ohjausta, on uudistettu.

Jälkiseurannan perusteella kuntatalouden ohjauksessa on tapahtunut jonkin verran VTV:n suositusten ja kannanottojen suuntaista kehitystä. Valtiovarainministeriö on arvioinut menorajoitteen ja rahoitusperiaatteen roolia kuntatalouden ohjauksessa. Hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyvät muutokset kuitenkin edellyttävät, että arviointia jatketaan myös tulevina vuosina.

Valtiovarainministeriö on myös selvittänyt, kuinka kuntatalouden mikro- ja makro-ohjaus saataisiin sovitettua paremmin yhteen. Se on myös kehittänyt kriisikuntamenettelyä ohjaavia kriteereitä toimivammiksi. Lisäksi kuntatalouden ohjauksen tietopohja on valtiovarainministeriön johdolla kehittynyt parempaan suuntaan.

Kategoriat