Jälkiseurantaraportti: Kuntoutus työurien pidentäjänä

Kuntoutuksen tulosten ja vaikutusten seuranta on parantunut jossain määrin. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksessa (2/2013 Kuntoutus työurien pidentäjänä) selvitettiin kuntoutuksen vaikutuksia työurien pidentämiseen, työkyvyttömyyseläkealkavuuteen sekä kuntoutuksen ohjausjärjestelmää ja vaikutusten seurantaa.

Kuntoutuksen tulosten ja vaikutusten seuranta on parantunut jossain määrin. Kuntoutuksen valtakunnallinen ohjaus ja koordinointi tullaan uudistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusuudistuksen (SOTE) sekä kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistuksen valmistuttua.

Jälkiseurannassa saatujen tietojen perusteella myös kuntoutuksen tuloksellisuuden parantamista koskevissa toimenpiteissä on edistytty tarkastuksen kannanottojen suuntaisesti.

Tarkastusvirasto tulee jatkossa seuraamaan kuntoutuksen vaikutuksia ja tuloksia sekä kuntoutuksen valtakunnallista ohjausta osana normaalia hallinnonalojen seurantaa ja riskianalyysejä. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat