Jälkiseurantaraportti: Makroennusteiden luotettavuus

Valtiovarainministeriö on ryhtynyt parantamaan kuvaa sen makrotalousennusteiden riippumattomuudesta. Lisäksi ministeriö raportoi ennustevirheistään ja dokumentoi ennustemenetelmänsä aiempaa paremmin, todetaan Makroennusteiden luotettavuus -tarkastuksen jälkiseurannassa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Makroennusteiden luotettavuus -tarkastuksesta (4/2018). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Makroennusteiden luotettavuus -tarkastuksen tavoite oli selvittää, antavatko VM:n ennusteet oikean ja riittävän kuvan taloudesta ja sen kehitysnäkymistä finanssipoliittisen päätöksenteon perustaksi, arvioida ja lisätä ennusteprosessin ja -menetelmien avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä tarkastella valtiovarainministeriön tuottamien kokonaistaloudellisten ennusteiden riippumattomuutta. Tarkastuksessa havaittiin, että ennusteet olivat tilastollisesti luotettavia ja käytännössä ne laadittiin riippumattomana asiantuntijatyönä. Tarkastuksessa havaittiin myös, että sekä ennustevirheanalyysi että ennustemenetelmien dokumentaatio olivat puutteellisia. Tarkastuksen perusteella ulkopuolisen saamaa vaikutelmaa riippumattomuudesta tulisi parantaa.

Jälkiseurannan perusteella tarkastuskohteessa on tapahtunut varsin paljon tarkastuksen suositusten ja kannanottojen suuntaista kehitystä. VM on alkanut säännöllisesti julkaista raporttia ennustevirheistään. Ennustemenetelmiä on dokumentoitu ja julkaistu, joskin työ on tältä osin vielä kesken. Ennustetoiminnan riippumattomuudesta syntyvää kuvaa on onnistuneesti vahvistettu. Jälkiseurannassa havaitut VM:ssä tähän mennessä toteutetut ja työn alla olevat toimenpiteet ovat tarkastusviraston näkökulmasta riittäviä havaittujen kehittämistarpeiden täyttämiseksi.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat