Jälkiseurantaraportti: Monenkeskinen kehitysyhteistyö

Ulkoministeriö on kehittänyt monenkeskisen kehitysyhteistyön vaikuttamissuunnitelmia ja asianhallintajärjestelmää. Ministeriö pyrkii kirkastamaan Suomen kehityspoliittisia tavoitteita ja sitä, miten Suomi edistää tavoitteiden saavuttamista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Monenkeskinen kehitysyhteistyö -tarkastuksesta (6/2017). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksen kohteena oli Suomen monenkeskinen kehitysyhteistyö. Tällä tarkoitetaan Suomen toimintaa YK-järjestöissä, ohjelmissa, rahastoissa ja kehitysrahoituslaitoksissa. Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota erityisesti kehitysyhteistyön koordinointiin ja hallintaan sekä siihen, miten hyvin Suomi on toteuttanut kehityspoliittista toimenpideohjelmaa.

Tarkastusvirasto kehotti ulkoministeriötä parantamaan osastojensa välistä koordinaatiota ja kehittämään tietojärjestelmiään niin, että ne tukevat paremmin ministeriön toimintaa. Lisäksi tarkastusvirasto kehotti ministeriötä selvittämään, miten se voisi tehokkaammin hyödyntää kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen tuottamaa tietoa. Tarkastusvirasto suositti ulkoministeriötä keskittymään rajalliseen määrään selkeitä ja konkreettisia kehitysyhteistyötavoitteita sekä kehittämään budjetointiaan läpinäkyvämmäksi.

Ulkoministeriö on kehittänyt toimintaansa: Se on kehittänyt monenkeskisen yhteistyön vaikuttamissuunnitelmia monenkeskisissä tiimeissä sekä kehityspoliittisen osaston johdon ja tulostiiminvetäjän kanssa. Se on myös parantanut kehitysyhteistyön asianhallintajärjestelmää ja luonut hankkeille oman tulosseurantasivun. Ulkoministeriö seuraa Suomen rahoittamien järjestöjen toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta yhteisten kriteerien pohjalta ja hyödyntää seurannassa järjestöjen omia tulos- ja seurantaraportteja. Ministeriön sisäiseen raportointijärjestelmään on luotu automaattiraportti, jolla voidaan seurata monenkeskisten järjestöjen saamaa kokonaisrahoitusta sekä sen jakautumista yleistukeen ja korvamerkittyyn tukeen. Tuloskarttojen ja -indikaattorien avulla ministeriö pyrkii kirkastamaan Suomen kehityspoliittisia tavoitteita ja sitä, miten Suomi edistää tavoitteiden saavuttamista.

Kategoriat