Jälkiseurantaraportti: Nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuus ja etsivän nuorisotyön resurssit ja tehokkuus

Nuorten työpajatoiminnassa on tehty useita merkittäviä toimenpiteitä, joilla on pyritty parantamaan toiminnan vaikuttavuutta. Niitä suurempi painoarvo voi kuitenkin lähivuosina olla yleisen oppivelvollisuuden laajentamisella 18 ikävuoteen asti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuus ja etsivän nuorisotyön resurssit ja tehokkuus -tarkastuksesta (2/2020). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksessa selvitettiin nuorten työpajatoiminnan tavoitteiden toteutumista ja vaikuttavuutta vuosina 2013–2016. Lisäksi selvitettiin etsivän nuorisotyön resurssien kohdentumista ja kustannustehokkuutta vuosina 2014–2017.

Tarkastuksessa todettiin, että nuorten työpajatoiminnalla on ollut myönteisiä vaikutuksia opiskeluun hakeutumiseen, mutta työllisyys- ja tulovaikutuksia ei voitu todentaa.  Jälkiseurannan perusteella työpajatoiminnassa on tehty useita ja merkittäviä toimenpiteitä, joilla on pyritty parantamaan toiminnan vaikuttavuutta. Näitä yksittäisiä toimenpiteitä suurempi painoarvo voi kuitenkin lähivuosina olla yleisen oppivelvollisuuden laajentamisella 18 vuoden ikään, sillä sen voi olettaa vähentävän ilman toisen asteen tutkintoa olevien nuorten määrää.

Tarkastuksessa havaittiin myös, että etsivän nuorisotyön palveluiden mitoitus kunnissa ei ole ollut yhteydessä nuorten palvelun tarvetta kuvaaviin sosioekonomisiin tekijöihin. Jälkiseurannan perusteella on edelleen epäselvää, miten opetus- ja kulttuuriministeriö on parantanut etsivän nuorisotyön resurssien kohdentumista niitä kipeimmin tarvitseville kunnille.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat