Jälkiseurantaraportti: Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan käytännöt

Yhtiön toiminta on kokonaisuutena kannanottojen mukaista niin toiminnan resurssien sopeuttamisen kuin yhtiön elinkaaren lyhentämisenkin osalta. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan käytännöt -tarkastuksesta (4/2015). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Keskeisenä kannanottona tehdyssä tarkastuksessa (4/2015 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilan käytännöt) oli, että vaikka Arsenal Oy oli sitoutunut pitkäaikaisiin ja vaativiin oikeudenkäynti- ja perintäprosesseihin ja sen toiminta oli siten jatkunut huomattavasti pidempään kuin alun perin arvioitiin, ei sen kuitenkaan voitu katsoa toimineen valtiontalouden näkökulmasta epätarkoituksenmukaisesti.

Jälkiseurannan perusteella yhtiön toiminnan toteutunut ja suunniteltu kehitys on kokonaisuutena arvioiden kertomuksen kannanottojen ja suositusten mukaista niin toiminnan resurssien sopeuttamisen kuin yhtiön elinkaaren lyhentämisenkin osalta.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

 

Kategoriat